Kongelige20. maj 2024 (opd. 20. maj 2024)

Tæt på kongehuset: Får bøde for ulovligt lån

Både en kammerherre og flere erhvervsfolk er dømt i sagen
Som kammerherre er man tæt på dronning Mary og kong Frederik - derfor bliver der også slået hårdt ned på dem, der som for eksempel Christian Kjær overtræder loven.
Som kammerherre er man tæt på dronning Mary og kong Frederik - derfor bliver der også slået hårdt ned på dem, der som for eksempel Christian Kjær overtræder loven.
 Foto: Hanne Juul

LÆS OGSÅ: Kong Frederiks ven dømt

En dansk godsejer med nære forbindelser til Kongehuset og titel af både kammerherre og hofjægermester samt to andre erhvervsmænd er alle idømt bøder på 10.000 kroner i en sag om et ulovligt lån.

Bøden er dog langt fra det krav på mere end en halv million kroner, som anklagemyndigheden først gik efter.

De tre blev dømt ved Retten i Næstved i begyndelsen af december. Men først nu er det muligt at beskrive deres identitet nærmere.

Under sagen var deres identitet nemlig beskyttet af et navneforbud. Og dommen i Næstved afsluttede ikke sagen, som blev anket til Østre Landsret.

Det var Statsadvokaten i København, som ankede dommen. Det skete 19. december. Anklagemyndigheden mente nemlig, at bøden på 10.000 kroner var alt for mild en straf. Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på 531.000 kroner.

Sagens kerne er et lån på 10,6 millioner kroner. Lånet blev ydet af et aktieselskab til holdingselskab i marts 2018 i strid med selskabslovens regler om den slags.

Ved en revision i juni 2018 blev aktieselskabet imidlertid opmærksom på lovbruddet, og umiddelbart efter blev lånet lovliggjort via en beslutning på selskabets generalforsamling.

Men lånet burde - sagde Retten i Næstved i forbindelse med dommen - være blevet tilbagebetalt og derefter udbetalt på ny i forbindelse med lovliggørelsen. Det skete ikke, og derfor blev de tre idømt bøder.

Anklagemyndigheden oplyste til Ritzau omkring jul, at dommen var anket med påstand om en skærpet straf. Dermed var forventningen, at der ville gå en rum tid, før sagen ville blive behandlet for landsretten.

Østre Landsret oplyser imidlertid til Ritzau, at ankesagen er hævet. Ritzau har hos Statsadvokaten i København fået aktindsigt i meddelelsen til landsretten om, at man frafalder ankesagen.

Den er dateret den 4. januar 2024, altså kun godt to uger efter at dommen blev anket 19. januar. Hvad forklaring er på, at anklagemyndigheden har fortrudt sin anke, fremgår ikke af skrivelsen til landsretten.

Hvad der ud fra det oprindelige bødekrav på 531.000 kroner at dømme til at begynde med måtte anses som en sag i den grovere ende, er altså endt i den mildere med bøder på kun 10.000 kroner.

Ritzau har af den grund valgt ikke at offentliggøre navnene på de dømte, selv om navneforbuddet i sagen er bortfaldet, i og med at dommen er endelig.

Det var, efter at de nu dømte blev tiltalt i efteråret 2022, at de anmodede Retten i Næstved om at blive beskyttet af et navneforbud. Det fik de 20. marts 2023 efter et retsmøde.

Royal Run 2024

Ved den lejlighed fortalte godsejeren, som også har titel af kammerherre, at det ville skade hans navn, hvis det blev sat i forbindelse med en straffesag.

Blandt andet nævnte han årstallet 1746 - ikke siden dengang var medlemmer af hans adelige slægt - så vidt han var bekendt - blevet straffet.

Sponsoreret indhold