Kongelige16. maj 2023

Sorgenfri Slot bruges som opbevaring: Komtesserne er forargede

Camilla og Josephine fik besked på at rydde barndomshjemmet, men mere end ni år efter samler deres fars hjem kun støv
Komtesse Camilla og Josephine
Tvillingekomtesserne Camilla og Josephine, 50, synes det er trist, at deres barndomshjem står og samler støv.
 Foto: Krestine Havemann

LÆS OGSÅ: Sælger ud af royalt arvegods: Komtesser på spanden

Søndag den 21. maj i år er det 10 år siden, at grev Christian døde, og 2. januar næste år er det 10 år siden, at hans kone, Anne Dorte, fulgte efter. Og siden da har deres hjem været ubeboet.

SE og HØR kan nu afsløre, at dronning Margrethe bruger Sorgenfri Slot til opmagasinering af kongehusets møbler, ligesom Christian og Anne Dortes hjem har stået og samlet støv i snart et årti.

Sorgenfri slot
I dag bruges hovedslottet som opbevaring til Margrethes og resten af kongehusets ubrugte møbler, mens de forreste bygninger bebos af kongehusets ansatte.
 Foto: Martin Høien

Og det er ikke noget, som Christian og Anne Dortes døtre, Camilla og Josephine af Rosenborg, bryder sig om at tænke på.

– De har vist opbevaret møbler på hovedslottet i mange år. Men det er kun hovedslottet. Det er ikke der, hvor vi boede. Det er tomt i dag, sagde komtesse Camilla af Rosenborg, da SE og HØR mødte hende og søsteren Josephine til en cirkuspremiere.

Bolig til en kongelig

Efter at deres mor døde, fik de at vide, at de skulle tømme familiens del af slottet. Men i dag – mere end ni år senere – er der intet sket i de lokaler, de blev beordret til at tømme.

– Så var det da godt, at vi havde så travlt med at tømme det, lyder det syrligt fra Camilla.

Tvillingesøstrene har selv et bud på, hvad der en dag skal ske med deres barndomshjem, der ikke har været beboet i de mange år.

Grev Christian og Anne Dorte
Grev Christian og Anne Dorte boede på en del af slotte frem til deres død.
 Foto: Thomas Laursen

– Der kommer vel en dag en prins eller prinsesse, der skal bo der, lyder det fra Camilla, der har det svært med hjemmets skæbne.

– Hver gang jeg kører ned ad Kongevejen og udad mod Lyngby, så gør det ondt i mit hjerte. Gør det ikke også det hos dig?, spørger hun og kigger på Josephine.

– Jo. Også i mit, lyder svaret fra Josephine.

Sorgenfri slot
Skatteyderne vedligeholder Sorgenfri Slot, som Margrethe bruger til opbevaring.
 Foto: Martin Høien

Sparsom kontakt med kongehuset

Efter at have boet der hele barndommen og at have besøgt forældrene i deres voksne liv, er det sørgmodigt, at stedet i dag er helt forladt.

– Fordi det står tomt, og fordi det har været vores liv. Vi er jo kommet der hele vores liv, og så har man pludselig ikke noget med det at gøre. Det er da også lidt trist, lyder det fra komtesserne, der i dag har meget lidt med kongehuset at gøre.

Deres far, grev Christian, var ligesom grev Ingolf og prinsesse Elisabeth, barn af arveprins Knud, der var søn af Christian 10. Og var tronfølgeloven ikke blevet ændret, havde Ingolf været konge, mens Christian ville have haft samme status som prins Joachim har i dag.

Prinsesse Elisabeth
Prinsesse Elisabeth boede på Sorgenfri Slot i tre år – fra hun solgte sit hus til hun døde i juni 2018.
 Foto: Lars H. Laursen

Med lovændringen blev det dronning Margrethe, der blev regent, og siden har der ikke været den store hjertevarme fra kongehuset. Også grev Ingolf har tidligere klaget over manglende respons fra Margrethe & Co.

Da Ingolf fyldte 70 år, dukkede ingen af de kongelige op for at fejre ham til trods for, at de var i landet.

Spøgelsesagtigt slot

I dag er smukke Sorgenfri Slot omdannet til opbevaring for kongehusets møbler, mens enkelte ansatte stadig bor i de forreste bygninger. Og så ligger komtessernes barndomshjem brak.

– Når jeg går en tur omkring søen, og så kan jeg kigge lige derop og det står jo tomt og er lidt spøgelsesagtigt. Det er sådan lidt sørgeligt faktisk. Der skal være lidt liv for at holde gang i det. Det bliver jo dyrt at få det op at køre igen, lyder det fra komtesse Camilla.

Camilla af Rosenbrog, Josephine af Rosenborg og Fedora af Rosenborg
Selv om Camilla af Rosenborg, Josephine af Rosenborg og Feodora af Rosenborg, 48, ikke længere er arveberettigede til den danske trone, så er de på grund af deres slægtskab med kong Georg 2. af Storbritannien arveberettigede til den britiske trone – omend langt ude.
 Foto: Hanne Juul

Både Christian og Ingolf var født med en prinsetitel, men da de begge giftede sig, mistede de titlen og arveretten til tronen. Deres søster Elisabeth giftede sig aldrig, og derfor blev hun ved med at være prinsesse til sin død i juni 2018.

Sponsoreret indhold