Kongelige 12. maj

Herlufsholm-rektor afslørede prins Nikolai: Risikerer dom

Den tidligere rektor Klaus Eusebius brød straffeloven, da han nævnte prins Nikolais drukadvarsel på live-tv
(Foto: Thomas Laursen)

Hele Danmark kendte pludselig til prins Nikolais hjemsendelse og advarsel for druk på Herlufsholm.

Det sørgede den tidligere rektor på Herlufsholm Klaus Eusebius for, da han i et interview fortalte, at han hjemsendte prinsen med en advarsel, og at han orienterede Prins Joachim.

I interviewet med TV 2 Øst snakkede de om, hvorvidt nogle folk bliver tilgodeset. Og det var i hvert fald ikke tilfældet.

– Jeg kan love dig for, at den myte om, at vi har set med særlig positive øjne på folk, der kommer fra samfundets øverste top, overhovedet ikke har noget som helst på sig, lød det fra Klaus Eusebius i interviewet.

Han kunne have stoppet efter den kommentar. Men sådan gik det ikke.

– Jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at den dreng skulle have en advarsel og det fik han. Og så blev hans far orienteret om det, og det mener jeg er et meget godt eksempel på, at det med at vi holder hånden over særlige grupper, det har intet som helst på sig, sagde han til mediet.

Og med et vidste hele Danmark, at prins Nikolai blev hjemsendt med en advarsel for druk på den prestigefulde skole.

Den udtalelse har dannet grundlag for et hav af artikler om prinsens hjemsendelse, og der er ikke mange danskere, som ikke har hørt om sagen.

Rektorens udtalelse kom bag på kongehusekspert og Lektor i Historie ved Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen.

– Jeg tænkte, at det er enormt indiskret. Det er ikke den slags ting, man forventer, og det er ikke den slags ting, en rektor skal gøre. Han skal jo ikke hænge enkeltpersoner ud på den måde, siger han til SE og HØR.

Undskylder efter historisk kongeligt raseri

Da udtalelsen skete, bekræftede grevinde Alexandra, at prins Nikolai var blevet hjemsendt. Men det var ikke meget, vi fik fra prins Joachim.

Det blev der dog lavet om på onsdag, da han og Alexandra udsendte en fælles besked om Klaus Eusebius´ udtalelse.

Og de var langt fra tilfredse.

– Som forældre til en tidligere elev på Herlufsholm er vi – for at sige det på godt dansk – rasende over at se vores søn blive udleveret offentligt af hans tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen, skriver forældreparret.

Kaspar Wenstrup

Prins Nikolai blev student fra gymnasiet på Herlufshom  i 2018.
Foto: Kaspar Wenstrup.

Denne besked anses som værende historisk, da det ikke er set før, at prins Joachim og grevinde Alexandra kommer med en så skarp kritik rettet mod et enkelt individ.

Klart lovbrud – Men kommer retssagen?

Der gik ikke mange øjeblikke efter Joachim og Alexandras fællesbesked, før Klaus Eusebius undskyldte offentligt for den udtalelse, han i interviewet kom med om prins Nikolai.

– Fra det øjeblik var jeg klar over, at det var en brøler af rang. Skolens forstander har efterfølgende givet mig en fortjent irettesættelse, selv om jeg ikke ansættelsesmæssigt har et forhold til skolen mere. Alle elever skal have privatlivets fred – også prinser. Så jeg giver endnu en gang en undskyldning og dyb beklagelse, skriver Klaus Eusebius i en mail til Ekstra Bladet.

Det virker altså til, at forstanderen på Herlufsholm, Torben von Lowsow, ikke er tilfreds med udtalelsen fra den tidligere rektor.

Derfor er det meget sandsynligt, at Klaus Eusebius har brudt skolens reglement om tavshedspligt.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Ikke nok med at udtalelsen har overrasket mange, så har Klaus Eusebius med stor sandsynlighed også overtrådt straffeloven.

Det vurderer Hanne Marie Motzfeldt, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, over for SE og HØR.

– Typisk er det her en oplysning, man regner som fortrolig. Vi har en bestemmelse i straffeloven, som grundlæggende siger, at de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges unddraget, er fortrolige, og derfor må man ikke uberettiget videregive dem til offentligheden.

Denne paragraf omhandler blandt andet personer, som uberettiget videregiver fortrolige oplysninger.

Er der sket et brud på straffeloven?

– Med forbehold for, at den ligger lidt på kanten, da det trods alt ikke er helbredsoplysninger. Men ja, det vil jeg mene, siger Hanne Mare Motzfeldt til SE og HØR.

Findes man skyldig i overtrædelse af paragraffen, straffes den skyldige med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Og hvis sagen bliver anmeldt og ender som en retssag, vil Klaus Eusebius findes skyldig.

Det vurderer Hanne Marie Motzfeldt.

– Han (Claus Eusebius, red) har jo erkendt, at det her var over stregen. Derfor vil det være en meget simpel retssag. Der er ikke så meget at snakke om i forhold til gerningsindholdet.

Men han behøver nok ikke frygte en fængselsdom.

– Nu gætter jeg på, at han ikke har så mange kriminelle forhold bag sig, hvilket spiller en meget stor rolle. Derfor vil han formentlig få en betinget dom, siger Hanne Marie Motzfeldt.

“De vil fremstå smålige”

Meget tyder på, at prins Joachim og Alexandra vil have en god sag, hvis de tog den videre.

Men spørger man kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, behøver den tidligere rektor ikke frygte en retssag.

– Jeg tror ikke, de reagerer, for det vil være politisk uklogt, fordi sagens substans ikke er vigtig nok, og kongehuset har ikke noget ønske om at fremstå smålige. Og hvis de begynder at klage og køre en sag over det her, vil de fremstå smålige, fordi sagen om, hvad Herlufsholm ellers handler om, er langt mere alvorlig, siger han til SE og HØR.

Derimod fortæller han til SE og HØR, at det ikke vil komme bag på ham, hvis Klaus Eusebius får en “diskret røffel” på et tidspunkt.

Men en retssag virker usandsynlig.

– Hvis de havde overvejet en retssag, havde de nok antydet det. De lægger mere vægt på det følelsesmæssige, fortæller Sebastian Olden-Jørgensen.

Prins Nikolais brud på Herlufsholm klare alkoholpolitik virker da også som en mindre overtrædelse, hvis man kigger på hele Herlufsholm-sagen, som kører i disse dage.

Men ikke desto mindre er det ikke verdens bedste sag for prinsen.

Dog ender det nok som en endnu værre sag for tidligere rektor Klaus Eusebius, hvis omdømme og tillid har lidt et gevaldigt knæk.

 

 

Sponsoreret indhold