Carolines fiasko-projekt

 

Caroline Fleming skal ud og finde nye penge til sit anpartsselskab Allmaz - virksomhedskapitalen er nemlig forduftet efter kun et par års drift.

Det fremgår af årsregnskabet for den tidligere baronesses firma.

Caroline Fleming, som i morgen fylder 46 år, skriver i ledelsesberetningen, at der arbejdes på forskellige modeller for at hente nye kapital til firmaet, der leverer forskellige modelydelser.

Indtjeningen i Allmaz var i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021 på over en halv million kroner, men bundlinjen lander på et underskud på knap 200.000 kr.

Det skyldes mest af alt nedskrivninger på værdien af patenter, licenser og rettigheder - såkaldt immaterielle anlægsaktiver.

I ledelsesberetningen understreges det, at underskuddet er forståeligt:

- Dette skyldes, at de forventede indtægter på royalty-kontrakter som følge af COVID-19 blev betydelig mindre end forventet. Herudover er en TV-aftale ikke blevet en realitet på grund af personlige årsager og fokus på udredning af søns ADHD-diagnose, ligesom selskabets ledelse har haft fokus på andre aktiviteter, såsom den frivillige ambassadørrolle for ADHD-foreningen.

Egenkapitalen i Allmaz er nu på minus 150.866 kr.

Caroline Fleming kæmper også for at familien kan beholde Valdemars Slot på Tåsinge. Det kræver dog at hun og søsteren Duddi kan blive enige om tallene i regnskabet.

Selskabet, der ejer slottet, er under tvangsopløsning, fordi der ikke er afleveret noget gyldigt regnskab.

 

Udvalgt til dig
Fra forsiden
Close