Nyheder23. december 2023

Stormflod er konstateret i fire områder i Danmark

Skaderamte i de udpegede områder, hvor der har været stormflod, har mulighed for at søge om erstatning

Det voldsomme uvejr fra stormen Pia har ført til stormflod en række steder i Danmark.

Det konstaterer Naturskaderådet, siger formand Christian Nielsen.

Skaderamte i de udpegede områder, hvor der har været stormflod, har mulighed for at søge om erstatning for skader som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

I Jylland er der erklæret stormflod i den sydlige del af Nissum Fjord og dele af Aarhusbugten.

Derudover gælder det hele Odense Fjord, og så et stort område fra Asnæs Fyr på Sjælland og hele vejen nord om og øst over om Sjælland ned til København, siger Christian Nielsen.

En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet.

Der skal være tale om så høj en vandstand, at den forekommer sjældnere end hvert 20. år.

I sidste ende er det Naturskaderådet, der sidder med den endelige afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod. Men rådet modtager udtalelser fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Kystdirektoratet.

Selv om der er erklæret stormflod og skadesramte dermed kan søge erstatning, skal man være opmærksom på, at man har pligt til at begrænse skaderne, understreger Christian Nielsen.

- Man skal alligevel sørge for at få ting væk, som kan reddes. Det skal man være meget opmærksom på, siger han.

Det er ikke mere end blot to måneder siden, Naturskaderådet erklærede stormflod sidst. Her var der dog tale om helt andre egne, end dem der er gældende denne gang.

Men den samlede erstatningssum fra oktobers stormflod ser ud til at blive dyr. Indtil videre lyder estimatet på det samlede erstatningsbeløb på 1,2 milliarder kroner.

- Det her betyder jo bare, at det bliver endnu dyrere. Men hvor vi er henne, det ved jeg slet ikke endnu, siger Naturskaderådets formand.

Stormflodsordningen er en statslig katastrofeerstatningsordning, der er finansieret kollektivt af alle danskere med en brandforsikringspolice.

Ordningen er indført, da det kan være vanskeligt at forsikre sig mod stormflod på normale markedsvilkår på det private forsikringsmarked.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) siger i en pressemeddelelse, at han er glad for ordningen.

- Det er desværre ikke længe siden vi stod her sidst, og jeg forventer at forsikringsselskaberne hjælper de ramte kunder hurtigst muligt, herunder med eventuelt behov for genhusning, lyder det fra Bødskov.

Sponsoreret indhold