Nyheder22. januar 2024

Slår fast i ny rapport: Jordskred i Randers kunne være undgået

Et jordskred ved Nordic Waste i Randers kan ikke betegnes som en uundgåelig naturkatastrofe, mener Geus
Jordskred i Randers
Ifølge Geus var jordskredet i Randers ikke uundgåeligt.
 Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Et jordskred ved Nordic Waste er ikke en "naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig (og uafværgelig) karakter".

Det vurderer De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, i en ny rapport.

Geus vurderer, at den primære årsag til jordskreddet er deponering af jord.

Det baseres blandt andet på, at jordskredsaktiviteten indtil i hvert fald foråret 2023 udelukkende skete i området for deponering af jord. Samtidig var der ikke øget skredaktivitet i de omkringliggende områder, skriver Geus.

Samtidig fastslår Geus, at de første tegn på jordskredsaktivitet opstod i 2021. Jordskreddet fortsatte i løbet af 2022.

- I foråret 2023 ses ud fra fotos en betydelig jordskredsaktivitet i form af tydelige skredstrukturer i den deponerede jord samt påvirkning af området neden for skredtåen, hvilket blandt andet fører til ødelæggelse af en bygning, skriver Geus.

Det er Miljøstyrelsen, som har anmodet Geus om at kortlægge jordskredsaktiviteten ved Nordic Waste. Herunder skulle Geus blandt andet vurdere den sandsynlige årsagssammenhæng mellem jordskreddet og deponi af jord.

Geus vurderer, at vandmætningen i jorden kan have været en medvirkende årsag til jordskreddet.

Hertil tilføjes det, at den øgede nedbør i 2023 har bidraget til vandmætningen. Det bemærkes dog, at jorden også var meget våd i de to forgående år trods mindre nedbør.

Nordic Waste er en virksomhed, der modtager forskellige former for forurenet jord og renser det.

I december sidste år oplyste virksomheden, at "et betydeligt jordskred på Nordic Wastes grund fører til omfattende skader".

19. december forlod Nordic Waste selv opgaven med at få jordskreddet under kontrol. Siden har Randers Kommune stået med ansvaret.

De store mængder jord kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord.

Mandag er Nordic Waste blevet erklæret konkurs ved Retten i Randers, efter at selskabet selv har indgivet en konkursbegæring.

Søndag fik Nordic Waste to varslede påbud af Miljøministeriet.

I det ene påbud stilles der krav om, at Nordic Waste skal stille økonomisk sikkerhed for de forventede omkostninger for at forhindre, at jordskreddet forårsager miljøskade i Alling Å.

Det andet påbud handler om, at virksomheden skal lave foranstaltninger til at sikre miljøet.

Senest mandag klokken 16 skal virksomheden ifølge Miljøministeriet fremlægge dokumentation for økonomisk sikkerhedsstillelse.

Sponsoreret indhold