Nyheder15. juni 2023

Slår fast: De skal have erstatning

Metroselskabet vil i det næste stykke tid tage stilling til, om en række erstatningssager skal rejses for domstolene.
Taksationskommissionen har slået fast, at en gruppe beboere har ret til erstatning grundet metrostøj. 
Taksationskommissionen har slået fast, at en gruppe beboere har ret til erstatning grundet metrostøj.
 Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Flere naboer til M3 Cityringen i det centrale København har krav på erstatning for støjen fra de underjordiske metrotog, der døgnet rundt og med få minutters mellemrum passerer under dem. Det viser et notat fra Taksationskommissionen, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.

En af dem, som nu har krav på erstatning, er Ditte Isabell Büchmann, der har en lejlighed over for metrostationen Axel Møllers Have på Frederiksberg.

– Jeg sidder med et kæmpe smil. Det er helt vanvittigt, for jeg havde aldrig troet, at jeg ville få erstatning, selvom jeg altid har været fuldstændig overbevist om, at jeg var berettiget til det,« siger hun til Ingeniøren.

Kommissionen har behandlet 27 ud af 27 klagesager, som tidligere er afvist af Ekspropriationskommissionen, der er første klageinstans efter Metroselskabet. I seks af dem er den tidligere afgørelse blevet omstødt, men det fremgår ikke af notatet fra Taksationskommissionen, hvor meget erstatningerne ligger på.

Ditte Isabell Büchmann har fået kommissionens ord for, at hun har krav på en erstatning på 200.000 kroner. I afgørelsen lægges der vægt på støjmålinger, og at der er mange "tydeligt hørbare passager". Kommissionen nævner desuden, at togene kører ofte - også om natten.

Metroselskabet har nu seks måneder til at beslutte, om afgørelser skal ankes til domstolene. Selskabet kommer i den nærmeste tid til at kigge nærmere på afgørelserne og deres betydning. Den proces tager tid på grund af sagernes kompleksitet, fremgår det af et mailsvar.

– Men det er en nødvendig øvelse forud for en vurdering af, hvad næste skridt bør være, skriver Metroselskabet.

Knap 500 beboere har siden åbningen af Cityringen i 2019 klaget til Metroselskabet over støjen. 190 har indbragt deres sag for Ekspropriationskommissionen i håb om at få tildelt erstatning. Kommissionen har imidlertid afvist alle klagere med henvisning til, at man må finde sig i støj og mere af den, når man bor i en storby.

Sponsoreret indhold