Nyheder 29. juni 2005

SKUD I EGEN FOD

Her den anden dag kom jeg til at tænke på en tegning, som dagbladet Politikens geniale Roald Als lagde streger til for nogle år siden. På tegningen ser man daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen bevæbnet med en maskinpistol tage meget omhyggeligt sigte. Efter sin egen højre fod. Med tegningen fik Roald Als præcist sat fokus på det, der i mange år har været en socialdemokratisk specialitet: Nemlig at gøre livet vanskeligere for sig selv end nødvendigt.

Nu oplever vi så fænomenet igen. Alt tegner nemlig til en sommer, hvor medierne vil kaste sig over balladen hos Socialdemokraterne.Med usvigelig sikkerhed har Socialdemokraterne igen formået at levere stof til fortællingen om et parti, der bare ikke kan/vil enes. Et parti, hvor stridigheder og magtkampe øjensynligt er stærkere end ønsket om at få magten.Nå, det må de jo alt sammen selv ligge og rode med hos Socialdemokraterne. Blot kan man undre sig en smule over, at ikke flere i partiet kan indse, at der kun er én vinder i forbindelse med al balladen. Han hedder i øvrigt Anders Fogh Rasmussen og sidder i Statsministeriet - hvor han - kan jeg hilse og sige - bliver ved med at sidde, hvis ikke Socialdemokraterne ændrer takten.Nu gik det ellers lige så godt. Helle Thorning-Schmidt oplevede medvind i pressen. Meningsmålingerne var flotte. Og for første gang i adskillige år kunne partiet øjne en realistisk chance for at komme til fadet efter næste valg.Men sådan skulle det ikke have lov at vare ved. Dertil lå intrige-genet åbenbart alt for rodfæstet i mange socialdemokrater. Hellere udkæmpe interne magtkampe end at udfordre regeringen, synes logikken at være. Især hos dem, der hellere ville have haft Frank Jensen som formand.Måske skulle man minde de stridslystne politikere om, at Helle Thorning-Schmidt faktisk er valgt i en helt igennem demokratisk proces. Var det så ikke tiden at pakke al surmuleriet væk? Med andre ord: Tag jer sammen, krukker.

Sponsoreret indhold