Nyheder31. januar 2024

Sker igen: Randers Kommune får regningen for jordskred

Miljøministeriet overdrager myndighedsansvaret for jordskreddet i Ølst til Randers Kommune

Randers Kommune overtager myndighedsansvaret for jordskreddet i Ølst fra 1. februar.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Overdragelsen af ansvaret skyldes, at "Kammeradvokaten har konstateret, at der ikke kan tilvejebringes den fornødne sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger".

Afgørelsen er sendt til Randers Kommune onsdag aften.

Da kommunen vil overtage myndighedsansvaret, vil indsatsen med at afværge alvorlig miljøskade i forbindelse med jordskreddet fremover blive hjemlet i miljøbeskyttelsesloven i stedet for miljøskadeloven.

- At indsatsen overgår fra et lovgrundlag til et andet, ændrer ikke på, at indsatsen skal fortsætte for at afværge fare for alvorlig miljøskade som følge af jordskreddet. Det arbejde understøtter vi med disse tiltag, udtaler miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Arbejdet med at bremse jordskreddet har stået på siden december.

Ifølge Randers Amts Avis overtog Miljøstyrelsen 22. januar myndighedsansvaret fra Randers Kommune og dermed også regningen.

Miljøstyrelsen benyttede sig af miljøskadeloven til at udstede et påbud til Nordic Waste om at stille en garanti på 205 millioner kroner til afværgeforanstaltninger.

Siden er virksomheden gået konkurs. Det betyder, at Miljøstyrelsen ikke kan bruge denne lov.

Myndighedsansvaret og regningen får kommunen tilbage igen 1. februar.

Det er dog muligt, at Randers Kommune kan slippe for at stå alene med regningen.

Folketinget har nemlig afsat 205 millioner kroner til oprydningen, og en del af de penge er allerede brugt.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at regeringen vil søge Folketingets opbakning til, at den resterende del af de 205 millioner kroner tildeles den akutte afværgeindsats.

Desuden står der i pressemeddelelsen, at samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune fortsætter, og at kommunen kan få vejledning fra styrelsen i både juridiske og miljømæssige spørgsmål.

Derudover fremgår det, at Kammeradvokaten fortsat undersøger, om andre virksomheder med relation til Nordic Waste kan gøres ansvarlige for skaderne.

Det har onsdag aften ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Magnus Heunicke.

Det har heller ikke været muligt at komme i kontakt med borgmester i Randers Kommune Torben Hansen eller kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Sponsoreret indhold