Nyheder8. maj 2024 (opd. 8. maj 2024)

Skandalen vokser: DSH Recycling A/S politianmeldt for "grov" overtrædelse

Der er ulovligt blevet deponeret store mængder jord ved Nordic Waste på områder, hvor det ikke var tilladt. Det mener Region Midtjylland, der nu har indgivet politianmeldelse

Efter det gigantiske jordskred i Ølst har den kritiske pil primært peget mod det skandaleramte og nu krakkede Nordic Waste, der er blevet politianmeldt flere gange.

Men nu er søsterselskabet DSH Recycling A/S - der har samme stenrige milliardær-familie som hovedejer - også endt på politiets bord.

Det kan TV2 Østjylland fortælle.

Region Midtjylland har nemlig netop politianmeldt selskabet for at placere jord på områder, der aldrig er givet tilladelse til.

- Sagen er egentlig meget klar. De har fået en dispensation, som de har forbrudt sig imod, og det er efter vores opfattelse så groft, at vi skrider direkte til politianmeldelse, siger Morten Bondgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands afdeling for jordforurening.

Det siger loven

Jordforureningslovens paragraf 52 siger, at tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt.Regionsrådet kan dog give dispensation fra forbuddet. Det kan de blandt andet, hvis der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og hvis ikke andre tilsvarende miljømæssige hensyn taler imod.Kilde: Danskelove.dk.

Selskabet DSH Recycling fik i 2018 en dispensation til at deponere rent eller lettere forurenet jord på et afgrænset areal i lergraven ved Ølst. Selskabet lejede derefter grunden ud til Nordic Waste, der drev virksomhed på arealerne indtil de enorme mængder jord skred ud for arealerne, og Nordic Waste kastede håndklædet i ringen.

9. april fik Region Midtjylland første gang mulighed for et tilsynsbesøg på stedet. Og herefter stod det klart, at der var noget galt.

Sammenholdt med luftfotos fra området kunne regionen ifølge anmeldelsen konstatere, at der var blevet deponeret jord på et tre hektar stort område - et areal svarende til mere end fire fodboldbaner - hvor der altså aldrig var givet tilladelse til det.

- Vi kan simpelthen se, at jorden ligger ulovligt placeret, når vi sammenholder luftfotos med matrikelgrænser og så videre, siger Morten Bondgaard til TV2 Østjylland.

Det vides ikke, om den jord, der angiveligt har været placeret på de ulovlige områder har haft betydning for jordskreddet.

- Nu er det op til politiets jurister at vurdere, hvad der skal ske herfra. Jeg tænker ikke, vi har så meget mere at sige nu, men vi står naturligvis klar til at tale med politiet, hvis de behov for uddybninger, lyder det fra kontorchefen.

Han kan ikke huske at have hørt, at en region på den måde tidligere har politianmeldt en virksomhed for brud på jordforureningslovens paragraffer om råstofgrave.

Hvem har fået dispensationen?

Region Midtjylland gav i august 2018 virksomheden Danish Stevedore A/S (senere DSH Recycling A/S) dispensation i henhold til jordforureningslovens §52, så virksomheden inden for et afgrænset område af Ølst Lergrav kunne tilføre ren eller lettere forurenet jord. Dispensationen er givet på baggrund af en forudgående miljøgodkendelse fra Randers Kommune.Nordic Waste A/S har forestået den praktiske håndtering af dispensationen fra jordforureningsloven på vegne af DSH Recycling A/S. DSH Recycling A/S er fortsat indehaver af §52-dispensationen fra Region

TV2 Østjylland har tirsdag aften bedt om en kommentar fra DSH Recyclings ledelse, men pressekontakt Søren Møgelvang Nielsen oplyser, at man pt. ikke har nogen kommentar til politianmeldelsen.

Det er ikke første gang, jordskredsskandalen har kastet politianmeldelser af sig.

Midt i april kom det frem, at Favrskov Kommune har meldt Nordic Waste for at drive virksomhed på kommunens område uden en miljøgodkendelse. Det viste sig nemlig, at Nordic Waste har overskredet kommunegrænsen til Favrskov og placeret 1,4 hektar jord.

Politianmeldelsen går på brud på miljøbeskyttelsesloven.

Randers Kommune har selv primo februar og igen i marts anmeldt Nordic Waste for flere overtrædelser af forskellige paragraffer under naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven.

Og kommunaldirektør i Randers, Jesper Kaas Schmidt, har tidligere opfordret borgere og virksomheder til at anmelde Nordic Waste, hvis de havde observeret noget.

Sponsoreret indhold