Nyheder23. december 2023

Sådan kan man få erstatning for skader efter stormflod

Flere steder i landet har der efter stormen Pia været stormflod. Berørte boligejere kan søge erstatning

Naturskaderådet har lørdag vurderet, at stormen Pia fra torsdag til fredag har ført til stormflod flere steder i landet.

Det betyder, at skaderamte har mulighed for at søge erstatning for skader, der er opstået som følge af oversvømmelser fra stormfloden.

Læs mere om erstatning her:

* Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader, der er opstået som følge af stigende vandstand.

* I nogle tilfælde vil det dog være muligt at få erstatning gennem sine egne forsikringer, og man bør derfor som det første tjekke sine forsikringsbetingelser. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte sit forsikringsselskab.

* Hvis skaden ikke er omfattet af ens egne forsikringer, kan man muligvis få erstatning fra stormflodsordningen.

* Stormflodsordningen er en statslig ordning, der er finansieret kollektivt af alle danskere, der har en brandforsikring.

* For at kunne søge erstatning fra stormflodsordningen skal Naturskaderådet - som tidligere hed Stormrådet - have afgjort, at der har været stormflod.

* Hvis man bor i et af de områder, hvor der er konstateret stormflod, kan man anmelde sin skade på Naturskadebasen, hvis hjemmeside er stormbasen.dk.

* Erstatningssagen vil køre som en almindelig forsikringssag.

* Bor man uden for de områder, hvor der er udråbt stormflod, kan man ikke få erstatning gennem stormflodsordningen.

* Stormflod er oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk set sker sjældnere end hvert 20. år.

Kilder: Naturskaderådet og Erhvervsministeriet

Sponsoreret indhold