Nyheder4. september 2023

Regeringen vil give mulighed for virtuel udveksling

Udvekslingsophold skal kunne tages virtuelt, så den studerende ikke behøver rejse ud, foreslår regeringen

I fremtiden skal landets studerende helt eller delvist kunne tage et udvekslingsophold i udlandet uden at skulle rejse ud af Danmark.

Regeringen har fremlagt et lovforslag, der skal gøre virtuel udveksling muligt. Uddannelses- og Forskningsministeriet har ikke ønsket at uddybe sagen yderligere, men skriver i lovudkastet, der lige nu er i høring:

– Digital udvikling og perioderne med coronarestriktioner har medført en stigende interesse for andre former for udveksling, herunder med virtuelle elementer, som et alternativ eller et supplement til traditionel, fysisk studenterudveksling.

Lovforslaget fremsættes i november og skal træde i kraft 1. januar 2024.

Hos Danske Studerendes Fællesråd er forperson Esben Bjørn Salmonsen som udgangspunkt glad for ændringen, fordi det gør det nemmere at få flere elever til at tage på udveksling.

Men han ser også faldgruber:

– Det er vigtigt, at den virtuelle udveksling ikke bliver en erstatning for den fysiske udveksling. For udveksling er meget mere end det faglige.

– Derudover er det en dårlig idé, hvis elever i fremtiden bliver tvunget afsted på udveksling som krav for at gennemføre deres uddannelse, lyder det fra Esben Bjørn Salmonsen.

I lovforslaget lægges der vægt på, at den virtuelle udveksling skal gøre det lettere for studerende, som eksempelvis på grund af fysiske, sundhedsmæssige eller familiære forhold har svært ved at deltage i fysisk udveksling, at tage afsted.

Det ser direktør i Danske Universiteter Jesper Langergaard som en fordel.

– Måske har man ikke mulighed for den fysiske mobilitet, men så får man stadigvæk en anderledes undervisningsoplevelse, virtuelle studiegrupper og andet, fortæller Jesper Langergaard.

Han anerkender dog også, at der kan gå en del tabt ved ikke at befinde sig fysisk i et andet land. Man lærer her en anden kultur og et andet sprog at kende, ligesom den studerende vil få nye relationer.

Men han bifalder stadig, at muligheden kommer.

– Jeg ser ikke, at det her skal erstatte det andet. Det kan være et supplement, siger han.

Lovforslaget omfatter både universitetsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelser.

Sponsoreret indhold