Nyheder25. februar 2022

Politikerne skærer i antallet af eksaminer til sommer

Elever i 9. klasse og i 3.g i gymnasiet skal til færre eksaminer. Det har bredt flertal i Folketinget aftalt
https://imgix.seoghoer.dk/media/article/20210617-114646-1-1920x1280we.jpg
 Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Der bliver igen til sommer færre eksaminer for elever i folkeskolens 9. klasse og i 3.g i gymnasiet. Det har et bredt flertal i Folketinget aftalt fredag.

For både 9. klasse og 3.g vil der blive tale om fire eksaminer i stedet for syv. I 10. klasse bliver der fire eksaminer, hvor man plejer at have 11.

– I Danmark har vi både sidste år og forrige år valgt en mellemvariant ud fra det princip, at der skal være et rimeligt niveau i de eksaminer, man skal op i, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S):

– Det er vigtigt med eksamenstræning. Omvendt skal vi tage højde for, at selv om vi nu står i en normal situation igen, så har særligt 9. klasserne og 3-.g'erne haft en meget bumlet skoletid.

Det er en model, der minder meget om sidste år.

Hun anfører, at erhvervsskolerne igennem coronaforløbet har kunnet være fleksible med at rette eksaminer til.

Gør ikke som norge

Ved gennemføre nogle, men dog færre eksaminer har Danmark valgt en anden model end eksempelvis Norge, hvor man har valgt at aflyse alle mundtlige eksaminer.

– En aflysning har ret drastiske konsekvenser for eleverne. Nu har de valgt at gøre det i Norge, fordi de har haft ret massive nedlukninger særligt i Oslo hen over året. Derfor er situationen lidt anderledes i Norge.

– Men for os er det også vigtigt at sende eleverne videre med en erfaring i at gå til eksamen.

Et af principperne bag aftalen er ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil, at desto ældre eleverne er, desto mere har de fået ud af fjernundervisning.

Det princip betyder, at på HF bliver alle prøver afholdt som planlagt.

– HF er en ret særlig uddannelse, siger Pernille Rosenkrantz-Theil:

– Eleverne er dels lidt ældre, og derfor forventes det, at de kan få mere ud af fjernundervisning, dels fordi de tilmelder sig en uddannelse, der er eksamensbåren. Hvor der altså ikke er årskarakter, i modsætning til stort set resten af uddannelsessystemet.

FAKTA: Sådan bliver eksamen afholdt i år

Folketinget har aftalt, at der i år afholdes færre eksamener for blandt andre folkeskole- og gymnasieelever.

Et flertal i Folketinget har fredag aftalt, hvordan årets eksamener for elever i folkeskolen, gymnasiale uddannelser, HF og andre uddannelser skal se ud.

Her er de grove træk i aftalen:

* Folkeskolens 9. klasse:

- Der afholdes fire eksamener i stedet for syv.

- Det bliver dansk mundtligt, dansk skriftligt, engelsk mundtligt og matematik skriftligt.

* 10. klasse:

- Der afholdes fire eksamener i stedet for 11.

- Der bliver tale om dansk mundtligt og skriftligt samt matematik mundtligt og skriftligt.

* Prøver aflyses:

- Alle øvrige prøver i 8., 9. og 10. klasse aflyses.

- For alle aflyste prøver vil elever få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

* 1.g og 2.g i gymnasiet:

- Alle prøver afholdes som normalt.

* 3.g i gymnasiet:

- Der afholdes fire i stedet for syv eksamener.

- Den ene bliver i skriftligt dansk.

- To af dem bliver i elevernes studieretningsfag på A- eller B-niveau eller et andet fag, som de har haft på A-niveau.

- Den fjerde bliver et mundtligt forsvar af studieretningsprojekt eller studieområdeprojekt.

- Der er nogle særlige omstændigheder for de elever, der har afsluttet deres studieområdeprojekt, men som på grund af aflysninger kun fik en karakter for det skriftlige produkt.

- De elever kan vælge mellem at tage tre mundtlige prøver i studieretningsfag eller andre fag på A-niveau.

- De kan også bede om at få deres karakter baseret på det skriftlige produkt annulleret. Så skal de mundtligt forsvare deres projekt og få en karakter baseret på både det mundtlige og skriftlige.

* HF:

- Alle prøver afholdes som normalt. Elever kan dog anmode om kun at komme op til fire eksamener.

- De studerende, der tager HF-enkeltfag, skal op i alle prøver.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

HF-elever kan dog bede om komme op i kun fire eksaminer og få deres standpunktskarakter for de resterende fag.

Undervisningsministeren forventer, at det er sidste gang, at Folketinget har ændret på eksamensplaner på grund af corona-ændringer i undervisningen.

Bag aftalen står alle partier i Folketinget.

Sponsoreret indhold