Politiet: Riskær-sønner må ikke indsamle cykler

Klaus Riskær Pedersen sammen med sine sønner Frederik

Klaus Riskær Pedersen sammen med sine sønner Frederik

tv.En del københavnere har fået deres cykel fjernet af det private firma Cykelstativet Aps, der forlanger 187,50 kroner for at udlevere cyklen igen. Selskabet ejes af den bedrageridømte erhvervsmand Klaus Riskær Pedersens tre sønner. Nu underkender Københavns Politi hele forretningsidéen med at fjerne uhensigtsmæssigt parkerede cykler.

LÆS OGSÅ: Frederik Riskær Pedersen: Cykelhandler

LÆS OGSÅ: Frederik Riskær Pedersen: Skal i fængsel

LÆS OGSÅ: Klaus Riskær: Vil lære sønnike at kende

- Det er vores vurdering, at ejeren af cyklen bliver væsentlig begrænset i sin råderet over cyklen, hvis den bliver bragt et andet sted hen, og at man ovenikøbet skal betale for at få cyklen udleveret igen, siger politiassessor Charlotte Møgelhøj til Ritzau.

Politiet vurderer, at fremgangsmåden er en overtrædelse af straffelovens § 293 stk. 2:

"Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder."

Det er i sidste ende domstolene, der skal afgøre om firmaet overtræder loven.

Cykelstativet skriver på Facebook, at man nu vil stoppe med at indsamle cykler.

Udvalgt til dig
Fra forsiden
Close