Nyheder22. august 2023

Ozempic-brugere risikerer at miste tilskud til medicinen

Medicintilskudsnævnet anbefaler at fjerne det offentlige tilskud til Ozempic

I alt 87.000 patienter på det populære Novo Nordisk-medicin Ozempic kan risikere at miste det offentlige tilskud til medicinen.

Det skriver DR Nyheder.

Det er Medicintilskudsnævnet, der rådgiver Lægemiddelstyrelsen, der nu anbefaler, at danskere med type 2-diabetes ikke længere som udgangspunkt skal have tilskud til medicinen.

I stedet anbefaler nævnet, at mange af patienterne flyttes over på en billigere type diabetesmedicin, som ifølge Medicintilskudsnævnet er lige så god.

- Flere patienter starter direkte på den medicin, som er dyrest, i stedet for at starte på den medicin, som de faglige eksperter anbefaler på lige fod, og som er billigere. Når vi anbefaler at fjerne tilskuddet, er det for at sikre, at det offentliges udgifter til medicintilskud, bliver brugt mest rationelt, siger Palle Mark Christensen, praktiserende læge og formand for Medicintilskudsnævnet, til DR Nyheder.

Udmeldingen sker, efter at forbruget af Ozempic er steget voldsomt de seneste år. Ifølge Medicintilskudsnævnet var der i 2022 omkring 87.000 patienter i behandling med en såkaldt GLP-1-analog med tilskud.

Det har skabt et massivt pres på regionernes økonomi, fordi regionerne betaler en stor del af udgifterne til medicinen.

Ifølge Danske Regioner vil der være udgifter i 2023 på omkring 1,1 milliarder kroner alene til Ozempic.

Medicinen kom på markedet i slutningen af 2018, og siden er udgifterne til tilskud gået fra 0 kroner i 2017 til anslået over 1,1 milliarder kroner i år.

- Det betyder, at vi skal spare på andre områder, og det kommer andre patienter til at mærke på en negativ måde, sagde formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S) for nylig til DR Nyheder.

Behandlingen med Novo Nordisk Ozempic koster ifølge Medicintilskudsnævnet dagligt cirka 48 kroner eller over 17.000 kroner om året pr. patient.

Det billigere alternativ - de såkaldte SGLT2-hæmmere - koster til sammenligning 15 kr. om dagen eller cirka 5.500 kr. årligt pr. patient ifølge Medicintilskudsnævnet.

Ifølge reglerne for medicintilskud betaler patienter selv de første 4.000 kroner, mens resten af medicinudgifterne bliver betalt af det offentlige gennem regionerne.

Medicintilskudsnævnet mener, at for mange patienter begynder med Ozempic uden at have prøvet de billigere alternativer. Nævnet henviser til tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der viser, at hver fjerde patient på GLP1-hæmmere i 2022 aldrig har prøvet andet diabetesmedicin.

Og det er en “uhensigtsmæssigt stigning” mener nævnet.

Hvis Lægemiddelstyrelsen vælger at følge Medicintilskudsnævnet anbefaling vil det betyde, at en stor del af de 87.000 Ozempic-patienter skal til deres egen læge og have et andet og billigere præparat.

Men det betyder ikke, at patienterne bør være usikre, siger Palle Mark Christensen til DR Nyheder.

- Enhver patient, der skal skifte fra et lægemiddel til et andet, vil være usikker på, hvordan overgangen vil påvirke dem. Men de lægemidler, som behandlingsvejledningerne anbefaler, er lige så gode og effektive som GLP-1-analogerne, og som patient vil man formentlig ikke mærke ret meget til overgangen, siger Palle Mark Christensen.

Ud af de aktuelle 87.000 Ozempic-patienter vurderer Medicintilskudsnævnet, at cirka halvdelen kan have gavn af Novo-medicinen og stadig kan få offentligt tilskud til det.

Men alle de patienter skal også via deres egen læge søge om et såkaldt enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen, der så vil vurdere ansøgningen.

Medicintilskudsnævnets anbefaling skal nu i høring hos parter som Novo Nordisk og Diabetesforeningen.

Herefter skal Lægemiddelstyrelsen i løbet af efteråret træffe den endelige beslutning om, hvorvidt tilskuddet til Ozempic automatisk skal væk. Hvis det automiske tilskud bliver fjernet af Lægemiddelstyrelsen, vil ændringerne først træde i kraft fra næste sommer.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen bliver forslag fra Medicintilskudsnævnet oftest fulgt, men det kan ske, hvis priserne ændrer sig efter Medicintilskudsnævnets anbefaling.

Novo Nordisk fremlagde for nylig regnskabet for andet kvartal i år, hvor virksomheden kunne præsentere et overskud på 19,4 milliarder kroner efter skat og dermed 46 procent højere end samme kvartal sidste år.

Overskuddet skyldes ifølge medicingiganten især salget af populære diabetespræparat Ozempic og fedmemedicinen Wegovy, der begge indeholder semaglutid, der hæmmer appetitten.

Sponsoreret indhold