Nyheder25. januar 2024

Nordic Waste-skandalen: Nu kan chauffører køre MARKANT flere timer uden pause

Færdselsstyrelsen giver dispensation fra køre-hviletidsreglerne til chauffører, der skal bremse miljøkatastrofe ved Nordic Waste
Dronereportage fra Nordic Waste i Ølst nær Randers, torsdag den 25. januar 2024.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)
Færdselsstyrelsen giver dispensation fra køre-hviletidsreglerne til chauffører, der skal bremse miljøkatastrofe ved Nordic Waste.
 Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Jordskredet hos Nordic Waste ved Randers rummer flere millioner tons forurenet jord. Men lige nu er jordbjerget skrumpet med tæt på 200.000 tons jord.

Det skyldes, at gravemaskiner og lastbilchauffører kører på højtryk med det ene læs jord efter det andet for at stoppe skredet og forhindre, at landsbyen Ølst bliver begravet i den forurenede jord.

Chaufførerne kører på overtid med dispensation fra Færdselsstyrelsen, der har kategoriseret jordskredet som en miljøkatastrofe. Det åbner mulighed for at dispensere fra chaufførernes køre- hviletidsregler, så de må læsse jord og køre 13 timer i døgnet. Derefter skal de have hviletid i 11 timer.Det skriver Fagbladet 3F.

Normalt må de som hovedregel højst køre ni timer dagligt.

Siden 19. december har Randers Kommune og nu staten stået med ansvaret for at rydde op efter miljøkatastrofen hos rigmanden Torben Østergaard-Nielsen firma.

Ifølge Cowi er der kørt 195.000 tons jord væk af de flere millioner tons.

Det har stabiliseret jordskredet så meget, at i stedet for ni meter om dagen, bevæger jordskredet sig nu kun med to meter.

I den lokale 3F afdeling i Randers er man glad for, at der kommer fokus på, hvor vigtigt chaufførernes arbejde er.

- Nu er det igen chaufførerne, der træder til, når det brænder på i samfundet. Denne gang ved at rydde op efter en milliardærs miljøsvineri, siger Johnni Graugaard Johansen, gruppeformand i Transport 3F Randers, der fortsætter:

- Sidste gang chaufførerne rykkede ud, var under corona-epedemien, hvor de sørgede for at holde landet kørende blandt andet med varer til supermarkederne og udstyr til hospitalerne. De fortjener både anerkendelse og skulderklap, siger han.

Det er Færdselsstyrelsen, der har vejledt Randers Kommune i, at kørslen ved Nordic Waste kan køres efter en undtagelsesbestemmelse.

”Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp”, lyder det.

- Færdselsstyrelsen vurderer, at vognmænd og chauffører, der arbejder på den konkrete miljøkatastrofe i Randers, kan gøre brug af undtagelsen, og dermed er undtaget fra de almindelige køre- og hviletidsregler, oplyser pressekonsulent i Færdselsstyrelsen Ditte Irene Knudsen.

Hun oplyser, at brug af undtagelsen er under forudsætning, at situationen stadig har karakter af en miljøkatastrofe. I det øjeblik, situationen går fra at være katastrofe til at være almindelig opgaveløsning, træder de almindelige køre- og hviletidsregler i kraft igen.

Der arbejdes efter undtagelsen i forordningen til og med 29. februar 2024, hvor Færdselsstyrelsen evaluerer den samlede situation og vurderer, om Nordic Waste situationen stadig har karakter af en miljøkatastrofe.

Undtagelsen betyder dog ikke, at vognmændene og chaufførerne kan arbejde 24 timer i døgnet. Arbejdstidsregler og arbejdsmiljøloven, som ikke er Færdselsstyrelsens regelsæt, skal fortsat overholdes.

De generelle regler for køretid og hviletid, der er dispenseret fra, lyder blandt andet:

En chaufførs daglige køretid må ikke overstige 9 timer og en kørselsperiode må ikke vare længere end 4,5 time, hvorefter chaufføren skal holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre chaufførren påbegynder et hvil.

De generelle regler for dagligt hvil er blandt andet, at Indenfor 24 timer skal chaufføren hvile i sammenhængende 11 timer.

https://fagbladet3f.dk/artikel/nu-kan-chauffoerer-koere-markant-flere-timer-uden-pause

Redaktionel kontakt:

David Rebouh

tlf.: +4560253436

e-mail: david.rebouh@3f.dk

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet 3F ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

- Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

- En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

- Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet - også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

- Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

- Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

- Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

- Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

- Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

- Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)

Sponsoreret indhold