Nikolaj Koppel: Barselsvikar

Nikolaj Koppel starter som vært på "Aftenshowet" i januar når Sidse Fisker skal på barsel

Foto: Agnete Schlichtkrull

Onsdag, 25. november 2009 - 10:43 - af Camilla Albrechtsen

”Talent 09”-dommeren overtager Sisse Fiskers job som vært på ”Aftenshowet” når hun skal føde

Videoer