Modepolitiet: Casper og Lasse svinger pisken

Modepolitiet: Casper og Lasse svinger pisken

Onsdag, 27. april 2011 - 15:19 - af Casper Christensen og Lasse Rimmer

De 2 komikere bedømmer modesheriffens tøjvalg

Videoer