Nyheder21. december 2023

Minister vil gøre det lettere at fratage ret til at holde dyr

I januar vil minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fremlægge regeringens udspil til dyrevelfærdsaftale
I det kommende udspil ønsker regeringen også at indføre tiltag mod "ekstrem avl af hobbydyr" ved at indføre kriterier for avlsmål.
I det kommende udspil ønsker regeringen også at indføre tiltag mod "ekstrem avl af hobbydyr" ved at indføre kriterier for avlsmål.
 Foto: Presse-fotos.dk

Det er i dag for svært at fratage personer retten til at beskæftige sig med dyr.

Det mener minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V), der nu løfter sløret for dele af sit kommende udspil til en ny dyrevelfærdsaftale.

I udspillet foreslår han, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på generelle mulige strafskærpelser på hele dyrevelfærdsområdet - heriblandt altså en udvidelse af muligheden for at fratage personer retten til at holde dyr.

- Det er min vurdering - og det hører jeg også fra andre organisationer - at der skal relativt meget til, før man når en situation, hvor man kan frakende folk retten til at holde dyr.

- Det er selvfølgelig også et ret indgribende værktøj at bringe i anvendelse - specielt, hvis man arbejder professionelt med dyr. Men det ændrer ikke på, at selv hvis man professionelt arbejder med dyr, så skal man også have forstand på det og passe dyrene ordentligt, siger Jacob Jensen.

I dag skal en person ved dom findes skyldig i "mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr", før retten kan frakendes for bestandig eller i en periode.

Det kommende udspil kommer til at adressere dyrevelfærden inden for både "grise, kvæg, fjerkræ og hobbydyr".

- Det er nødvendigt, at vi kigger bredt på dyrevelfærden i Danmark. Vi har haft et grundigt stykke arbejde i gang i en del måneder. Vi har inviteret partier, organisationer og andre til at spille ind med, hvor de kan se, at der er steder, hvor dyrevelfærden ikke har det godt nok, siger ministeren.

Han mener ikke, at der er tale om et generelt dyrevelfærdsproblem i Danmark. Det er "bundniveauet, der skal hæves".

I det kommende udspil ønsker regeringen også at indføre tiltag mod "ekstrem avl af hobbydyr" ved at indføre kriterier for avlsmål.

Jacob Jensen nævner som eksempel, at hunde avles for at få et bestemt udseende som en korte snude.

- Men hvor hunden til gengæld sundhedsmæssigt og dyrevelfærdsmæssigt lider med vejrtrækningsproblemer og andet, fortsætter han.

Regeringen foreslår også, at der skal indføres et krav om uddannelse af alle medarbejder i sobesætninger med mere end ti søer. Det skal være med til at nedbringe pattegris- og sodødeligheden.

Hele regeringens dyrevelfærdsudspil præsenteres i januar. Herefter forventer ministeren, at de politiske forhandlinger "ret hurtigt" kan gå i gang.

Sponsoreret indhold