Nyheder6. juli 2023

Lucas blev to år: Nu bliver hans dødsfald retshistorisk

Den sag, forældrene til to handicappede børn har anlagt mod Slagelse Kommune, er vurderet principiel. Landsretten skal tage stilling til, om børnenes menneskerettigheder er krænket.

Lucas på to og teenagepigen Maigen har begge været udsat for plejesvigt på handicapbostedet Heimdal i Slagelse. Lucas, som var handicappet, havde simpel lungebetændelse og skulle tilses hver time hele natten.

Alligevel døde han i bostedets varetægt.

Maigen var i livsfare på grund af forstoppelse efter et medicinskift mod lægens vilje. Nu bliver deres skæbner juridisk historie.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Marie Kaiser og Kathrine Butzbach er mødre til henholdsvis Lucas og Maigen. Lucas døde i 2013. Maigen var i livsfare i 2020.

De to mødre har forsøgt at få erkendt et ansvar for omsorgssvigt og samtidig fundet det vigtigt, at forsømmelse af den karakter skal medføre konsekvens. Derfor har de lagt sag an mod Slagelse Kommune for overtrædelse af de to børns menneskerettigheder med krav om erstatning på godt 700.000 kroner.

Nu kan Sjællandske Nyheder fortælle, at byretten i Næstved har behandlet sagsanlægget og fundet sagen principiel. Det betyder, at sagen skal direkte for Østre Landsret.

- Hvis mødrene får medhold, så betyder det, at man i fremtiden skal være opmærksom på, at alvorlige sundhedsfaglige fejl, der leder til, at borgere udsættes for umenneskelig behandling eller i værste fald afgår ved døden, kan udgøre en krænkelse af menneskerettighederne. Det vil være nyt inden for dansk retspraksis, siger advokatfuldmægtig Frederikke Danevig Plange, der repræsenterer Marie Kaiser og Kathrine Butzbach.


Lucas’ mor Marie Kaiser er lettet.

- Nu føler jeg, at der er nogen, der har lyttet, siger hun til Sjællandske Nyheder.

Hun er med på, at hun ikke får sin søn tilbage, og for hende er sagsanlægget også blevet endnu større end hende og Lucas.

- Vi er langt forbi, at det her handler om Lucas. Det handler om alle, der har behov for hjælp, og det handler også om deres forældre. Det kan være, at det i fremtiden bliver lidt nemmere at være forældre til et handicappet barn. Derfor er jeg også klar til at gå hele vejen.

Også Slagelse Kommune hilser sagens gang velkommen.

- Vi er enige i afgørelsen fra retten i Næstved. Sagen er principiel, og vi er tilfredse at den starter i Østre Landsret, siger Lone Berner Wolff, socialchef i Slagelse Kommune.

Tidligere i sagen har Lone Berner Wolff ifølge Sjællandske Nyheder erkendt, at der skete flere ’fejlskøn’ i sagerne om Maigen og Lucas, mens de boede på Heimdal.


Lone Berner Wolff er også enig i, at kommunen burde have reageret på de mange klager – også dem, der kom fra forældrene. I dag er der kommet en helt ny ledelse, hvilket har ført til en grundlæggende kulturændring på Heimdal.

Sponsoreret indhold