Ingen systematisk overvågning på SE og HØR
Chefredaktør Niels Pinborg på SE og HØR tager afstand fra påstande bragt i BT i dag om, at ugebladet skulle have benyttet systematisk overvågning af kendte og kongelige som arbejdsmetode.

BT bringer i dag en historie om, at SE og HØR i en årrække systematisk overvågede en række kendte personers brug af kreditkort, så ugebladet kunne være først med historierne om de kendte og kongelige.

SE og HØRs nuværende chefredaktør Niels Pinborg udtaler i den anledning:

- BTs artikler er tilsyneladende baseret på en bog, der omhandler dagligdagen på et ugeblad, som er et førende sladderugeblad. Bogen er skønlitteratur, der angiveligt sammenblander fiktion med forfatterens opfattelse af virkeligheden. Jeg har ikke set eller læst bogen, og derfor har jeg ikke nogen kommentarer til bogens indhold.

Men omkring BTs historie i dag kan jeg forsikre, at jeg ikke er vidende om, at SE og HØR systematisk har overvåget kendte og kongelige personer. Det er ikke arbejdsmetoder, som jeg kan stå inde for, og det er ikke arbejdsmetoder, som kommer til at finde anvendelse under min ledelse af SE og HØR.

SE og HØR er Danmarks frækkeste ugeblad, der går til stregen, og som vil gøre meget for at få nyheder hjem til danskerne om de kendtes og kongeliges gøren og laden. Men vi laver bladet ud fra de metoder, der ligger indenfor lovgivningens rammer, og som er normale journalistiske arbejdsmetoder for tabloide medier i bred forstand.

På SE og HØRs redaktion vil vi derfor også fremover arbejde hårdt for at få de bedste nyheder i bladet, og vi vil også fremover samarbejde med danskerne om at få nyhederne frem til vores læsere inden for lovens rammer."

Niels Pinborg siger ligeledes:

- SE og HØR har et ønske om at have et godt forhold til kendte danskere, selvom bladet ikke kun skriver positive historier om de kendte. Hvis BTs påstande om at journalister på bladet engang i fortiden skulle have foretaget systematisk overvågning af kendte, har et gran af sandhed over sig, så er det en overraskelse for mig, og det tager jeg skarpt afstand fra.

Men jeg forstår, at alene mistanken om at det skal have været tilfældet skaber utryghed blandt kendte danskere, og derfor vil jeg gerne beklage, at sådanne påstande kommer frem i en roman skrevet af en tidligere medarbejder på SE og HØR.

Jeg vil derfor gerne invitere alle kendte danskere, der måtte føle sig utrygge over denne historie til at ringe til mig. På SE og HØR ønsker vi kun at have et godt forhold til de kendte præget af gensidig respekt for hinandens roller i mediebilledet.

Udvalgt til dig
Fra forsiden
Close