Nyheder18. august 2023

Fri hash i Tyskland vækker bekymring i Sønderjylland

Målet er at ramme det kriminelle sorte hashmarked, men det risikerer at øge unges misbrug og mistrivsel, frygter sundhedschef i Aabenraa Kommune.

Når Tyskland fra den 1. januar 2024 forventes at legalisere cannabis, vækker det bekymring på den danske side af grænsen, skriver Flensborg Avis.

Den tyske regering bestående af SPD, De Grønne og det liberale FDP, har længe arbejdet for at lovliggøre hash og dermed gøre en ende på en »forfejlet hastpolitik«, som den tyske sundhedsminister Karl Lauterbach (SPD), udtrykker det.

Men i Aabenraa Kommune forudser sundhedschef Michael Metzsch, at mange danskere også lader sig friste til at købe hash syd for grænsen. Og det vil især kunne friste unge, der typisk udviser større risikoadfærd og gerne eksperimenterer.

– Vi ser, at ens adfærd er påvirket af tilgængelighed. Det gælder, uanset om der er tale om alkohol, slik eller i det her tilfælde cannabis. Derfor er det forventeligt, at der vil være flere, der har lyst til at prøve det af, siger Michael Metzsch til Flensborg Avis.

I 2022 viste en undersøgelse i kommunen, at andelen af unge på ungdomsuddannelser, som havde røget hash inden for de seneste 30 dage, var steget fra syv procent i 2019 til 11 procent i 2022. Der er også sket en stigning i forbruget af hårdere stoffer som f.eks. kokain.

– Vi kan se, at der er en sammenhæng mellem forbruget af hash og ens trivsel samt tilknytning til uddannelse. Eksempelvis, at et hashforbrug kan komme til at forstærke mistrivsel eller gøre det sværere at koncentrere sig og dermed gennemføre en ungdomsuddannelse, siger Michael Metzsch.

Han bakkes op af tal fra Sundhedsstyrelsen, der i 2020 viste, at hvis en gymnasieelev har røget cannabis tre gange, så er der 30 procent risiko for, at ungdomsuddannelsen ikke gennemføres. Samme risiko gælder desuden særligt for drenge på erhvervsuddannelser, hvis de ryger cannabis næsten dagligt.

– Det er langt fra alle, der prøver kræfter med cannabis, som vil ende med at få et misbrug. Men hvis flere prøver stoffet af, så vil antallet af misbrugere af stoffet også stige, siger Michael Metzsch, som forventer at gå i dialog med blandt andre Tønder Kommune, der også deler landegrænse med Tyskland.

Formålet med loven er at slå det sorte hashmarked tilbage og at få færre narkorelaterede forbrydelser, understreger den tyske sundhedsminister.

– Ingen bør misforstå loven. Hash vil blive legaliseret, men trods det forbliver det farligt, understreger Karl Lauterbach.
Hash skal efter planen kunne købes gennem en slags hashklubber, men det bliver samtidig forbudt at ryge hash inden for 250 meter af disse klubber. Det vil i øvrigt gøre Tyskland til et af de mest liberale lande i Europa i forhold til hash, skriver Flensborg Avis.

Sponsoreret indhold