Nyheder22. april 2024 (opd. 22. april 2024)

Forbrugertilliden falder fra minus 7,6 til minus 8,6 i april

Forbrugertilliden falder fra minus 7,6 til minus 8,6 i april. Det viser Danmarks Statistiks månedlige opgørelse

På trods af, at en række nøgletal bevæger sig den rigtige vej for Danmarks og danskernes økonomi, har optimismen stadig trange hår hos de danske forbrugere.

Danmarks Statistiks månedlige opgørelse af forbrugertillidsindikatoren viser, at den i april måned var minus 8,6. Det er en lille forværring i forhold til marts, hvor den var minus 7,6.

Forbrugertilliden har været negativ siden efteråret 2021, og den har ligget næsten uændret på det nuværende niveau siden sidste sommer.

Det på trods af, at inflationen er reduceret markant siden da samtidig med, ligesom beskæftigelsen sætter rekord måned for måned.

Det burde få forbrugernes humør til at tø op, mener Morten Granzau, der er vicedirektør i Dansk Industri.

- Takket være den stærke beskæftigelse har husholdningerne samlet set mange penge mellem hænderne. Og lang tid med høj opsparing gør, at husholdningerne også er ret velpolstrede mod en økonomisk nedtur.

- De fleste har derfor ganske meget at stå imod med, selv hvis de skulle blive ramt af en økonomisk nedtur, siger han i en kommentar til tallene.

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, mener også, at med udgangspunkt i ovennævnte faktorer er grundlag for en stigning i forbrugertilliden.

- I tillæg stiger lønningerne med højeste fart i mere end 30 år, som betyder, at danskerne igen får mere ud af deres lønkroner og genvinder en stor del af det tabte.

- Vi forventer derfor på den baggrund, at forbrugertilliden vil kravle opad i løbet af året, vurderer han.

Forbrugertillidsindikatoren laves via en spørgeskemaundersøgelse blandt omkring 1000 danskere, hvor der spørges til synet på privatøkonomien, Danmarks økonomi og lysten til at købe nye ting. Svarene omsættes til et tal.

En negativ forbrugertillid er et udtryk for negative forventninger til Danmarks økonomi og de adspurgtes privatøkonomi det kommende år.

Sponsoreret indhold