Nyheder24. august 2023

Familieretshuset skal fyre 100 medarbejdere

Familieretshusets direktør forklarer, at der ikke er nogen vej uden om de mange afskedigelser

Familieretshuset afskediger omkring 100 medarbejdere eller det, der svarer til 100 fuldtidsstillinger.

De medarbejdere, der påtænkes opsagt, får besked 31. august.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Familieretshusets hjemmeside.

- Efter vedtagelsen af Finansloven for 2023 i maj 2023 er der ingen vej uden om, at vi nu varsler afskedigelser, der vil sikre, at Familieretshusets udgifter i 2024 passer til den forventede bevilling i 2024, oplyser direktør for Familieretshuset Anette Hummelshøj.

Familieretshusets bevilling er fra 2021 til og med 2025 faldet med cirka 100 millioner kroner.

Bevillingsfaldet skyldes blandt andet, at Familieretshuset i perioden skulle afvikle sagspukler, hvilket er sket.

Ligeledes var det forudsat, at der skulle opnås en række effektiviseringer og besparelser via nye it-systemer, hvilket ikke har kunnet realiseres.

Familieretshusets økonomi er desuden presset af de stigende omkostninger til kommunernes børn- og ungekonsulenter, overvåget samvær bestilt af domstolene og det stigende antal sager om etablering af værgemål.

Familieretshuset har 828 medarbejdere. Det er endnu uvist, hvilke faggrupper og afdelinger, der bliver berørt.

Det skriver syv tillidsrepræsentanter for fagforeningen Djøf i en mail til Ritzau.

- Hvis mængden af opgaver ikke bliver mindre, har vi en klar frygt for, at personalereduktionen skaber øget travlhed for de tilbageblevne medarbejdere og gør Familieretshuset til en mindre attraktiv arbejdsplads. Og at sagsbehandlingstiderne igen vil begynde at stige til stor gene for de ofte sårbare borgere, som har brug for Familieretshusets hjælp til at skabe ro, retning og tryghed i ændrede livssituationer og overgange, siger de.

Afskedigelserne vil blive forsøgt tilrettelagt, så borgerne på lang sigt ikke vil opleve at få længere ventetid på møder i Familieretshuset, længere sagsbehandlingstider, eller et forringet tilbud, skriver Familieretshuset i pressemeddelelsen.

- Det har været og er også fremadrettet helt afgørende, at vi fortsat kan levere den rette høje kvalitet i den hjælp, som borgerne har brug for. Helt at undgå, at en medarbejderreduktion på op mod 100 årsværk kan mærkes, kommer vi nok ikke uden om på den korte bane, siger Anette Hummelshøj.

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede Statsforvaltningen.

Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social-, Bolig og Ældreministeriet.

Det er Familieretshusets opgave at løse opgaver på det personretlige og familieretlige område, og de behandler overordnet sager om brud og overgange i familien.

Sponsoreret indhold