Nyheder9. januar 2024

Færøsk regering sender ny og mere lempelig abortlov i høring

Nyt lovforslag skal gøre det muligt for færøske kvinder at få en fri abort frem til 12. graviditetsuge

Færøernes abortlov skal ændres, så kvinder kan få en fri abort til udgangen af den 12. graviditetsuge.

Det mener den færøske regering, der har sendt et lovforslag i høring. Det skriver det færøske medie KVF, og det fremgår også af det færøske justitsministeriums hjemmeside.

Abortlovgivningen på Færøerne stammer tilbage fra 1956. Det er kun i særlige tilfælde, at gravide på Færøerne kan få en abort, som reglerne er i dag. Abort er dermed som udgangspunkt forbudt.

Kvinder kan kun få en abort i dag, hvis det eksempelvis vurderes, at der er alvorlig fare for kvindens liv eller helbred eller, kvinden har været udsat for voldtægt eller incest.

Ifølge landsstyremand for justits - svarende til justitsminister - Bjarni Kárason Petersen, er formålet med det nye lovforslag blandt andet at gøre abortlovgivningen tidssvarende.

- Det er ikke nemt at finde en løsning, der tilfredsstiller alle holdninger til dette meget følsomme emne.

- Men kvindens ret til at bestemme over sin egen krop og sin reproduktive sundhed vægter højt i denne sammenhæng, siger Bjarni Kárason Petersen ifølge KVF.

Ifølge den færøske journalist og politisk kommentator Árni Gregersen ventes det at være "på vippen", om der vil være flertal for lovforslaget blandt Lagtingets 33 medlemmer.

- Det bliver regnet for et etisk spørgsmål, og derfor står de fleste frit for at stemme efter deres egen overbevisning, siger Árni Gregersen til Ritzau.

Kun hos det kristendemokratiske Midflokkurin - på dansk kaldet Centerpartiet - er det helt sikkert, at alle stemmer imod, forklarer han. I de andre fem partier i Lagtinget kan der være både for- og imod-stemmer.

Danmark fik fri abort i 1973, hvor Færøerne valgte at beholde lovgivningen fra 1956.

Der er blevet udført 1380 aborter i Danmark på færøske kvinder i perioden fra 1995 til 2018.

I samme periode blev der foretaget 27 aborter på færøske kvinder i Danmark, der havde bopæl på Færøerne.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der blev trukket i forbindelse med et folketingsspørgsmål om selvsamme i 2022.

Tirsdag eftermiddag var det ikke muligt at få et nyere dataudtræk fra Sundhedsstyrelsen.

Med den nye abortlov vil den færøske regering også gøre det muligt at få en abort efter 12. uge under "nærmere fastsatte betingelser" og med tilladelse efter en lægekonsultation.

Et offentlig rådgivningstilbud til kvinder, der overvejer abort, skal også etableres. Det vil dog ikke være et krav for at få en abort, at kvinden har modtaget rådgivning.

Lovforslaget har høringsfrist 5. februar.

I efteråret var de danske abortregler også et tema, da et flertal i Det Etiske Råd i en udtalelse anbefalede at flytte abortgrænsen til den 18. graviditetsuge.

Efterfølgende lød det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at regeringen er "åben over for at drøfte spørgsmålet".

Sponsoreret indhold