Nyheder23. april 2023

En procent af den danske befolkning ejer en fjerdedel af formuen i landet

Tidligere opgørelser af formueuligheden i Danmark har været undervurderede, viser ny analyse fra AE-rådet

Den danske ulighed i formue er langt større, end hvad man hidtil har antaget.


En ny analyse viser, at den rigeste procent af danskerne besidder knap 25 procent af den samlede nettoformue i landet. Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet), der står bag analysen, som for første gang ser nærmere på, hvordan værdien af unoterede aktier fordeler sig i Danmark.


- Vi kan se, at de her unoterede aktieandele – særligt ejerandele i familieejede virksomheder – er voldsomt koncentreret blandt den rigeste procent af danskerne. Det er sådan, at 80 procent af den unoterede aktieformue er hos den rigeste ene procent, siger Sune Caspersen, der er senioranalytiker i AE-rådet.


Unoterede aktier er ejer- og anpartsandele i selskaber, der ikke er børsnoterede.


Nogle af Danmarks største virksomheder som Lego, Danfoss, Grundfos, Bestseller, Ecco og Jysk er alle familiekontrollerede selskaber, der ikke er børsnoterede. Og giganterne kan være med til at forklare, at koncentrationen af formue bliver så meget større, når man regner de unoterede aktier med.


Tager man værdien af de unoterede aktier med i opgørelsen, stiger formuekoncentrationen så markant, at den rigeste ene procent går fra at besidde 14 til 25 procent af den samlede danske formue. De tidligere opgørelser af formueuligheden i Danmark ser altså ifølge AE-rådet ud til at have været stærkt undervurderede.


- Det er meget, at den rigeste procent ejer en fjerdedel af den samlede formue. Det placerer os i den absolutte top blandt andre vestlige lande, når det kommer til formueulighed. Vi er ikke oppe på niveau med USA, men vi er helt klart i toppen, siger Sune Caspersen.


Ifølge Birthe Larsen, der er lektor i økonomi på Copenhagen Business School (CBS), giver inklusionen af de nye tal en bemærkelsesværdig forskydning af den danske formueulighed.


- Det ser ret ekstremt ud, siger Birthe Larsen.

- Det er noget, man bør have øje for, når man laver økonomisk politik. At det er endnu mere skævt, end vi troede i forvejen.


Det er nye regler fra 2017, der indførte en pligt til at indberette reelle ejere af virksomheder, som har gjort det muligt at identificere de reelle ejere af ikkebørsnoterede virksomheder, og dermed betragteligt forbedre de danske formuestatistikker.


I modsætning til børsnoterede virksomheder bliver de unoterede virksomheder ikke løbende handlet, så selve værdisætningen af virksomhederne er behæftet med væsentligt større usikkerhed.


I et skriftligt svar henviser skatteminister Jeppe Bruus (S) til, at Danmark »generelt« er »kendetegnet ved en høj grad af lighed i for eksempel fordelingen af indkomst og adgangen til goder som uddannelse og sundhed«. Og at regeringen »samlet set« vil føre en politik, som sikrer, at de økonomiske forskelle ikke bliver for store.


- Det er rigtigt, at formuerne er mere ulige fordelt, når man som AE indregner unoterede aktier. Det afspejler, at vi i Danmark har nogle meget succesfulde familieejede virksomheder, der både skaber vækst og arbejdspladser, skriver Jeppe Bruus.

Sponsoreret indhold