Ellen Hillingsø: Bitter på Bond

<p><iframe allowtransparency="allowtransparency" frameborder="0" height="300" scrolling="no" src="//embeds.audioboom.com/boos/4090579-ellen-hillingsos-stemme/embed/v4?eid=AQAAANtQoVbTaj4A" style="background-color:transparent; display:block; max-width: 700px;" title="audioBoom player" width="100%"></iframe></p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=oOVPNn5CKOw" target="_blank">Orginalklip&nbsp;</a></p>

(Foto: All Over)

Torsdag, 20. juni 2013 - 21:32 - af FEMINA og Elise Rasmussen

Skuespillerinden forstår ikke, hvorfor hun ikke får en rolle i en 007-film

Videoer