Nyheder21. august 2023

Efter flere års heftig nabokrig: Nu er dommen faldet

Efter to et halvt års betændt nabokrig har øverste myndighed truffet afgørelse. To meter højt hegn, kæder, fældede træstammer og skræmmeskilte får lov til at blive
Mature caucasian man carefully watching over the fence. Concept of curious neighbors and private life
Efter to et halvt års betændt nabokrig er dommen nu faldet.
 Foto: Modelfoto/Colourbox

En spærret sti i Solbjerg syd for Aarhus har siden 2021 været omdrejningspunktet for en heftig konflikt.

Og selvom det måske kunne lyde som en lille ting at være uenige om, er det langt fra tilfældet. Der er store følelser på spil for de involverede, og mange forskellige instanser har være involveret. Det skriver TV2 Østjylland.

Robert Nielsen fra Solbjerg, der er beboerformand i et nabokvarter, er en af dem, der har brugt mange timer og tanker på kampen for stien. Og nu har han tabt.

- Jeg var til en fødselsdag, da jeg modtog afgørelsen, som jeg har ventet flere år på. Jeg blev helt paf. Folk omkring mig troede, jeg pludselig havde fået det dårligt. Men jeg kunne bare ikke tro på, at vi havde tabt, efter alt det, der er sket, siger han til TV2 Østjylland.

- Du lyder lidt anderledes i telefonen. Du lyder trist?

- Ja, det tror pokker. Det er som at få et slag i hovedet. Jeg er tom. Flad og færdig.

Den sti, som balladen omhandler, går fra Solbjerg Hedevej til Tisetvej og bliver brugt af mange solbjergensere til at komme op i den nærliggende skov. Eller gjorde. For stien går ind over en privat ejendom ejet af erhvervsmand Per Lauritsen, som tilbage i 2021 spærrede stien af for al uvedkommende adgang.

Stien blev afspærret med en over to meter høj bunke fældede træstammer og grene, der er blevet stablet ovenpå hinanden, kæder med hængelåse, adgang forbudt-skilte, opfræsning af rabatter og skel og ikke mindst store jernhegn rundt om ejendommen.

Per Lauritsen og hans advokat har kæmpet for beskyttelse af den private ejendomsret og har hele vejen igennem ment at have loven på deres side.

På den anden side af konflikten stod Aarhus Kommune, den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og en række naboer og borgere i Solbjerg, der mener, at stien skal være tilgængelig for offentligheden ifølge Naturbeskyttelsesloven.

Aarhus Kommune traf i 2021 afgørelse om, at afspærringen skulle fjernes. Men den afgørelse blev anket af Per Lauritsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor sagsbehandlingen er trukket i langdrag, og afgørelsen gang på gang er blevet udskudt, alt imens stemningen blandt naboerne i Solbjerg er spidset mere og mere til.

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er øverste myndighed på området, har kigget på topografiske kort, målebordsblade fra 1902, luftfotos fra 1954, alternative luftfotos, matrikelkort, historiske høje, BBR-register og andre historiske optegnelser.

Og nu er den endelige afgørelse truffet: Aarhus Kommunes afgørelse om, at afspærringen af markvejen skal fjernes skal ophæves.

I afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som TV2 Østjylland er i besiddelse af, fremgår det, at nævnet giver Aarhus Kommune ret i, at den pågældende sti hører under Naturbeskyttelsesloven og derfor egentlig skal være åben for færdsel til fods eller på cykel, da det er en 'permanent menneskeskabt færdselsbane' i det åbne land.

Alligevel falder sagen ikke ud til kommunens fordel. Det skyldes begrebet 'berettigede forventninger', som betyder, at en borger skal kunne indrette sig i tillid til forvaltningsmyndigheders handlinger eller undladelser.

Nævnet har lagt vægt på, at Aarhus Kommune på et tidligere tidspunkt i 2021 har meddelt grundejeren, at en nedlæggelse af stien ikke ville være i strid med Naturbeskyttelsesloven - og først mere end fire uger senere har trukket vurderingen tilbage.

Derfor mener nævnet, at kommunen ikke har ret til at håndhæve påbuddet.

Robert Nielsen er godt og grundigt træt af sagens udfald.

- Jeg er bare en almindelig, dødelig brolægger, så jeg læser normalt ikke den slags sprog, som afgørelsen er skrevet i. Men som jeg læser det, er der nogen, der har jokket i spinaten. Det er irriterende, når vi var 99 procent sikre på, at sagen ville falde ud til vores fordel, siger han.

Jesper Kjeldsen, der er medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, har også læst afgørelsen. Han har endnu ikke haft tid til at vende det med hverken forvaltning eller kollegaer, men hans umiddelbare reaktion er ærgerlig overraskelse.

- Udfaldet kommer bag på mig, og jeg kommer til at spørge ind til, hvad det er, der er sket, og hvad vi kan gøre for at sikre borgerne i Solbjerg en alternativ adgang til skoven, siger Jesper Kjeldsen.

Han vil have undersøgt, hvorfor Aarhus Kommune er kommet frem til en anden afgørelse end nævnet, og hvorfor der har været forskellige udmeldinger til matrikelejeren på forskellige tidspunkter i forløbet.

- Det er på mange måder en ærgerlig sag, der er trukket meget længe. Jeg havde håbet, der kunne findes en mindelig løsning mellem parterne, men det skib er sejlet for længst, virker det til, siger han.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra matrikelejer Per Lauritsen.

TV2 Østjylland arbejder også på at få en kommentar fra Aarhus Kommune.

Sponsoreret indhold