Nyheder23. juni 2023

Drengene sakker bagud: Pigerne får de høje karakterer i folkeskolen

Drengene sakker bagud i folkeskolen, mens pigerne høster de højeste karakterer
Piger og karakterer
Piger får de højeste karakterer i skolen, mens drengene sakker bagud.
 Foto: Scanpix Denmark

Når de ældste elever i folkeskolen inden sommerferien får overrakt deres afgangsbeviser, så kan flere piger end drenge glæde sig over resultatet.

På et årti er karakterforskellen mellem de to køn ved afgangsprøverne mere end fordoblet til pigernes fordel.

Fra en forskel på 0,38 karakterpoint i pigernes favør i 2011 til 0,83 karakterpoint i 2022, viser en analyse fra Kommunernes Landsforenings (KL) nyhedsbrev Momentum.

Hvor det i 2011 hovedsageligt var karaktererne i dansk, som skabte gabet mellem piger og drenge, er det nu næsten alle fag, der bidrager til forskellen.

Kun i skriftlig matematik klarer drengene sig lidt bedre.

Formand for Danske Skoleelever Marie Holt Hermansen mener, at det er undervisningsformen, der især bærer ansvaret for forskellen.

- Meget undervisning kræver, at du kan sidde stille og koncentrere dig. Det er der mange elever, både piger og drenge, som synes er svært. Men pigerne har nemmere ved at tilpasse sig og lykkes end drengene, siger hun.

- Hvis undervisningen var mindre kedelig og mere varieret og praktisk, så ville både drenge og pige klare sig bedre, og måske ville drengene indhente forskellen.

I Danmarks Lærerforening er formand for undervisningsudvalget Regitze Flannov enig i, at en mere praktisk tilgang vil gavne alle elever.

- Folkeskolen har udviklet sig i en mere akademisk retning. Vi er nødt til at folde fagene ud, så der kommer flere praksisfaglige elementer ind. Det vil tilgodese mange drenge, men også mange piger, siger hun.

Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har bebudet, at regeringen vil have flere praktiske fag ind i grundskolen. Det skal få flere unge til at vælge erhvervsvejen.

Desuden har ministeriet nedsat en ekspertgruppe, der til efterår skal komme med anbefalinger til, hvordan betydningen af køn, herunder karakterforskelle, kan mindskes i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Formand for gruppen Claus Holm, som er institutleder på DPU på Aarhus Universitet, peger på, at det ikke alene handler om de karakterer, eleverne opnår til eksamen.

Forskellene mellem drenge og piger er endnu større, når det kommer til standpunktskaraktererne, siger han.

- Der kan være flere forklaringer på forskellen, men noget handler om, at der er forskellige forventninger til piger og drenge. Både fra forældrene og lærerne, men også hos eleverne selv.

- Hvor det i pigegruppen kan være velset at sidde med fingeren oppe i timerne, så kan der i nogle drengegrupper dannes en modkultur, hvor det med at møde velforberedt ikke er så smart.

/ritzau/

Sponsoreret indhold