Dine penge5. marts 2024 (opd. 5. marts 2024)

Tester firedages arbejdsuge i København

Nye arbejdstidsmodeller afprøves i Københavns Kommunes forvaltninger, hvor medarbejdere i jagten på højere arbejdsglæde får mulighed for længere dage og ekstra fridage
Mange føler, at alt for meget af deres liv ser sådan ud: arbejde, arbejde, arbejde. Det vil Københavns Kommune nu gøre noget ved over for deres ansatte.
Mange føler, at alt for meget af deres liv ser sådan ud: arbejde, arbejde, arbejde. Det vil Københavns Kommune nu gøre noget ved over for deres ansatte.
 Modelfoto: Colourbox

Forsøg med firedages uge og fleksibel arbejdstid breder sig også på offentlige arbejdspladser.

Nu vil også landets største arbejdsplads, Københavns Kommune, med på bølgen.

På tværs af kommunens syv forvaltninger igangsættes der nu og hen over foråret forsøg med, at nogle medarbejdere kan vælge for eksempel at afvikle deres arbejdsuge over fire dage i stedet for de normale fem.

Tandplejere, pædagoger, socialrådgivere, HK’ere, sygeplejersker og akademikere er nogle af de grupper, der vil afprøve en ny måde at organisere deres arbejdstid på.

Det sker i et forsøg, der omfatter cirka 14 udvalgte arbejdspladser i kommunens syv forvaltninger.

Medarbejderne skal teste forskellige modeller. Det kan både handle om færre ugentlige men længere arbejdsdage samt faste månedlige fridage med samme antal arbejdstimer som hidtil.

Ifølge overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) handler det om at gøre alt for at være en attraktiv arbejdsplads, der både kan rekruttere nye medarbejdere og holde fast i de eksisterende.

- Vi håber, at det her kan være med til at sikre en høj arbejdsglæde og samtidig give københavnerne den bedste service, siger hun.

- Vi arbejder tæt sammen med de faglige organisationer om forsøget. Og de enkelte arbejdspladser har fået ret fri rammer til at afprøve flere modeller, ligesom det er frivilligt at være med.

Når forsøgsperioden er slut, skal det evalueres, hvordan de ændrede arbejdstider har påvirket medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, men også om serviceniveauet holder.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) peger på, at der kommer til at mangle tusindvis af uddannede medarbejdere de kommende år.

- Ældreplejen har i lang tid kørt med 3-holds skift, men tiden er kommet til at se på, hvordan vi kan tilbyde større fleksibilitet og indflydelse på egen arbejdstid. Vi skal blive ved med at afsøge nye muligheder og utraditionelle vagttyper, som vi gør nu med det her forsøg, siger hun.

Gentofte, Odsherred, Kerteminde, Esbjerg, Viborg, Svendborg og Solrød er nogle af de mange andre steder, hvor man arbejder med mere fleksibilitet fremfor de normale 37 timer fordelt på fem dage.

Sponsoreret indhold