Dine penge27. marts 2024 (opd. 27. marts 2024)

Madspild i Danmark når nye højder

15 initiativer skal vende den stigende tendens, hvor næsten en million ton mad årligt ender i skraldespanden
Er det sådan, du "serverer" din mad - direkte til skraldespanden?
Er det sådan, du "serverer" din mad - direkte til skraldespanden?
 Modelfoto: Colourbox

Hvert år ryger i omegnen af 900.000 tons mad, der kunne være blevet spist, i skraldespanden i Danmark. Det viser en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Trods de senere års fokus på at reducere madspild stiger spildet af fødevarer.

Det vil regeringen sætte en stopper for med en ny, samlet strategi mod madspild, fortæller fødevareminister Jacob Jensen (V).

- Jeg synes, at vi som en stor og stolt fødevareproducerende nation har en særlig forpligtelse til at gå foran, ikke bare med at producere maden, men også at sikre, at vi så også bruger maden mere, end vi gør i øjeblikket, siger han.

Regeringens strategi består af 15 punkter, der skal skaffe ny viden, kortlægge barrierer for at mindske madspild i virksomheder og produktion og oplyse borgerne.

Reduktion af madspild er en gevinst for både klima og økonomi, lyder det.

Selina Juul stiftede forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad i 2008.

Her er planen

* Tænketanken om forebyggelse af Madspild og Fødevaretab - One\Third - videreføres. Der er afsat 11,5 millioner kroner på dette års finanslov.

* Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal finde frem til regler, der kan stå i vejen for at mindske madspild.

* En særlig indsats skal mindske madspild i offentlige køkkener, der hver dag serverer en million måltider.

* En oplysningskampagne skal løbe over flere år og give både værktøjer og viden til borgerne om madspild.

* Organisationer drevet af frivillige gør et stort arbejde for at dele overskudsmad fra supermarkeder ud til eksempelvis socialt udsatte.

En støtteordning afsætter to millioner kroner til at dække deres transportudgifter.

* Der er sat 15 millioner kroner af fra forskningsreserven på finansloven i år til at undersøge, hvad der virker i kampen mod madspild.

* Initiativerne er fuldt finansieret gennem finanslov 2024.

* Samtidig har EU-Kommission stillet forslag om at forpligte medlemslandene til at reducere mængden af madaffald, herunder madspild, på to punkter:

Mængden af madaffald i fødevareindustrien skal reduceres med ti procent i 2030 i forhold til 2020. Den generelle mængde af madaffald per person fra husholdninger, restauranter og butikker skal reduceres med 30 procent i 2030 i forhold 2020.

* Forslagene behandles i øjeblikket i EU-Parlamentet og Rådet.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Hun er rigtig glad for, at regeringen lancerer strategien, som hun også har givet input til.

- Det er en god start. Men det er ikke nok. Jeg håbede på lidt mere ambitiøse mål.

- Hvis vi virkelig skal rykke ved den her dagsorden, så skal vi indføre bindende reduktionsmål. For hvad der kan måles, kan også mindskes.

- Vi kan se, at der er stort fokus på madspild. Men holdningerne skal også ende ud i handling. Det totale madspild stiger jo, så vi er ikke i mål endnu, siger Selina Juul.

Hun mener, at et realistisk reduktionsmål kunne være at halvere madspild i alle produktionsled i Danmark i 2035.

- Vi kan jo se, at mange virksomheder allerede er i gang og har sat deres egne mål, siger Selina Juul.

Fødevareministeren afviser ikke, at der på et tidspunkt skal indføres reduktionsmål.

- Det vil ikke være helt forkert efter måske et år eller to år at samle op på strategien og se, hvad det er for nogle redskaber, der har fungeret, og så vurdere, om det giver mening at sætte et konkret mål.

- Men for nuværende handler det om at knække kurven og understøtte de mange gode initiativer, der allerede er i gang, siger han.

Fødevarestyrelsen opgjorde sidst madspildet til 814.000 ton i 2018. Den nye opgørelse sætter det til 873.000 ton - altså en stigning på 59.000 ton.

Det er dog svært at sammenligne de to opgørelser, ligesom begge er baseret på skøn og rummer store usikkerheder.

Det står dog klart, at madspildet er stigende, og at langt det største madspild sker i produktionen af fødevarer.

En del af forklaringen skal findes i, at produktionen simpelthen er steget i perioden, og at der derfor også spildes mere, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Sponsoreret indhold