Nyheder4. juni 2015

Christiane får ingen af L.O.C.s millioner - se ægtepagten her

L.O.C. beholder alle sine penge efter skilsmissen fra Christiane. Hans millionformue er placeret i et selskab og desuden har han sikret sig med en ægtepagt
https://imgix.seoghoer.dk/storage_1/media/christiane_og_loc-skilt_9.jpg
 Kaspar Wenstrup

Allerede da Christiane Schaumburg-Müller og Liam O'Connor i december 2012 blev gift, sikrede de sig mod at skulle slås om gods og guld, hvis de engang skulle blive skilt.

Parret oprettede nemlig en ægtepagt, hvori de erklærer sig enige i, at i tilfælde af skilsmisse, tager de kun del del af formuen med sig, som de hver især har bragt ind i ægteskabet.

Ingen skal med andre ord have noget fra den anden.

Det er nok især L.O.C. glad for.

Han var allerede inden ægteskabet med Christiane mangemillionær og har en stor del af sin formue placeret i anpartsselskabet SGMD.

I 2014 havde selskabet en indtjening på 200.000 kr. om måneden og formuen er på den rigtige side af 6,5 mio. kr.

Christiane får ikke en rød øre herfra.

Omvendt så er de penge, som Christiane har investeret i sin webportal Chrichri.dk., udenfor L.O.C.'s rækkevidde.

Villaen i Hellerup, som Christiane og L.O.C. for to år siden købte for 8,4 mio. kr., skal formentlig sælges.

Hvis salget resulterer i et overskud, så indkasserer de hver halvdelen af fortjenesten.

Du kan læse parrets ægtepagt i den fulde ordlyd her:

Ægtepagt Undertegnede Liam O’Connor, CPR nr. 100779-****, og medundertegnede Christiane Schaumburg-Müller, CPR nr. 260182-****, begge boende Puggårdsgade 11 3.tv, København, der begge er myndige, opretter herved i anledning af vort ægteskab d. 22. december 2012 følgende ægtepagt. § 1 Særejets type og omfang 1.1. Alt, hvad vi hver især ejer ved ægteskabets indgåelse, samt alt, hvad vi hver især erhverver under ægteskabet, skal tilhøre den pågældende som skilsmissesæreje og derfor ikke deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. 1.2. Indtægterne af særejet, samt hvad der træder i stedet for særejet, skal også være skilsmissesæreje. 1.3. Vor aftale om rent skilsmissesæreje er ikke til hinder for, at vi under ægteskabet køber ejendele i sameje, således at 04.06.2015 11:10:26 Side 2 af 2 vore respektive andele skal tilhøre hver af os som skilsmissesæreje. § 2 Den enes død 2.1. Når en af os dør, skal de ejendele, der tilhører den afdøde som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være fælleseje, således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf, ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet bo. 2.2. De ejendele, som tilhører den længstlevende af os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo. 2.3. Indtægterne af længstlevendes særeje, samt hvad der træder i stedet for særejet, skal også være fuldstændigt særeje for længstlevende. § 3 Samtidig død 3.1. Hvis vi dør samtidigt, skal de ejendele, som tilhører os som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være fælleseje. § 4 Særejefortegnelse 4.1. Hvis blot en af os ønsker det, opretter vi en særskilt fortegnelse over de vigtigste af de ejendele, som vi hver især ejer på nuværende tidspunkt. 4.2. Hvis blot en af os ønsker det, opretter vi hvert år senest seks måneder efter udgangen af et indkomstår tillige en ajourført fortegnelse - eventuelt i form af et tillæg - over de ejendele, som var særeje for hver af os ved udgangen af indkomst¬¬året. 4.3. Ovennævnte fortegnelser opretter, daterer og underskriver vi i to enslydende eksemplarer, og vi opbevarer hver for sig et eksemplar af fortegnelserne på hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at fortegnelserne kan få bevismæssig betydning for afgrænsningen af vore respektive særejer. § 5 Tinglysning 5.1. Denne ægtepagt skal for at blive gyldig underskrives af os personligt og tinglyses i Den Digitale Personbog, som føres ved Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.

Sponsoreret indhold