Nyheder1. marts 2024 (opd. 1. marts 2024)

Bekymrende tal for PFAS i grund- og drikkevand

Ifølge ny Geus-rapport er PFAS fundet i en »betydelig andel« af boringer – vandselskaberne fortynder og renser sig ud af problemet
I vandforsyningsboringerne ses særligt koncentrationer over kravværdien for PFAS-4 omkring København, men der er også høje PFAS-koncentrationer i terrænnære indvindingsboringer nær Vesterhavet; ved Fanø, Hanstholm og Skagen.
I vandforsyningsboringerne ses særligt koncentrationer over kravværdien for PFAS-4 omkring København, men der er også høje PFAS-koncentrationer i terrænnære indvindingsboringer nær Vesterhavet; ved Fanø, Hanstholm og Skagen.
 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der er et bekymrende højt indhold af de hormonforstyrrende og kræftfremkaldende PFAS-stoffer i både grund- og drikkevand i Danmark.

Det fremgår ifølge Ingeniørens specialmedie WaterTech af den nye rapport ‘Grundvandsovervågning 1989-2022’ fra Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

– Samlet set må det konkluderes, at PFAS-forbindelser detekteres i en betydelig andel af de undersøgte (...) indtag, skriver Geus i rapportens resumé.

Konkret blev der målt koncentrationer for PFAS-4 (summen af fire PFAS-stoffer) over kravværdien for drikkevand i 8 pct. af de undersøgte grundvands-indtag. Højest målte koncentration var ca. 21 gange over kravværdien.

Værre er det dog, at kravværdien også er overskredet i en betydelig del af vandforsyningsboringerne. Her lå PFAS-4 over kravværdien i 5,6 pct. af indtagene, og den højst målte værdi var 12 gange over kravværdien.

Seniorforsker Christian Nyrop Albers fra Geus har skrevet afsnittet om PFAS og vil ikke udtale sig om eventuelle politiske eller sektormæssige følger af resultaterne, men siger blot:

– Det kan være nødvendigt at opblande eller rense sig ud af problemet, da grænseværdierne for PFAS er fastsat ud fra et sundhedsmæssigt kriterie.

Det er også det, der sker i praksis: PFAS-ramte vandforsyninger løser problemet ved at blande det PFAS-holdige vand med renere vand, så man samlet holder sig under grænseværdien.

I vandforsyningsboringerne ses særligt koncentrationer over kravværdien for PFAS-4 omkring København, men der er også høje PFAS-koncentrationer i terrænnære indvindingsboringer nær Vesterhavet; ved Fanø, Hanstholm og Skagen.

Bekymringen for PFAS blandt fagfolk er relativt set større end den, der skyldes de tal for pesticider, der jævnligt dukker op. Grænseværdien for pesticider er nemlig politisk: Hvis den var sundhedsmæssigt fastsat, skulle den være omkring 100 gange højere.

Den nye Geus-rapport viser, at andelen af vandboringer med pesticidrester over den politiske grænseværdi faktisk er faldet en smule; fra 14,6 procent i 2020 til 13,2 procent i 2022.

Sponsoreret indhold