Nyheder3. juni 2022 (opd. 3. juni 2022)

28.800 smågrise dør HVER eneste dag!

Over 10 millioner danske smågrise ender livet, kort efter det er begyndt
Sød lille gris
Det er fake news, når danskernes billede af det gode griseliv ser sådan ud. Virkeligheden i de kæmpe stalde, der ligger rundt om i landet, er nemlig langt mindre idylisk, mener Dyrenes Beskyttelse.
 Foto: Colourbox

Sidste år døde der i gennemsnit 28.800 nyfødte grise hver eneste dag i danske svinestalde.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra erhvervet.

Det er stik mod branchens eget mål fra 2014 om at øge overlevelsesraten for smågrise.

– Danske svin har ikke fået det bedre – tværtimod. Der dør for eksempel flere pattegrise og søer end nogensinde før, og stort set alle svin får klippet krøllen af hallen.

– Frivillighedens vej for bedre dyrevelfærd for svin har atter vist sig som en blindgyde. Nu må politikerne gribe ind, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

I et skriftligt svar til Avisen Danmark erkender Landbrug & Fødevarer, at det fortsat går den forkerte vej.

- Det siger sig selv, at vi ikke er tilfredse med sektorens indfrielse af målene fra 2014, siger sektordirektør Christian Fink, Landbrug & Fødevarer.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri har endnu ikke selv fældet endelig dom over resultaterne fra handlingsplanen.

Men fødevareminister Rasmus Prehn (S) siger til Avisen Danmark, at han nu vil indkalde erhvervet til en "alvorlig samtale".

Dystre tal

I 2020 døde der hver dag 28.800 nyfødte grise i danske svinestalde.

Det er flere end nogensinde før og stik imod erhvervets egen målsætning om at øge overlevelsesraten, skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Organisationen har gennemgået målsætningerne fra en aftale fra 2014 om bedre dyrevelfærd for svin.

Og konklusionen er, at svineproducenterne på fem punkter ikke har levet op til deres egne mål, vurderer Dyrenes Beskyttelse.

Organisationen Landbrug & Fødevarer underskrev i 2014 en erklæring om bedre dyrevelfærd for svin.

Daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S), detailhandelen og Dyrenes Beskyttelse skrev også under på erklæringen.

De konkrete mål i den frivillige og aftale skulle nås senest inden udgangen af 2020.

Men fem målsætninger er ifølge Dyrenes Beskyttelse ikke blevet indfriet.

Ud over flere døde pattegrise i staldene er dødeligheden for søer - pattegrisenes mødre - steget fra 11,9 procent i 2014 til 15,1 procent i 2020.

Det var også et mål, at mindst ti procent af diegivende søer skulle gå i løsdrift i farestalden i 2020.

Men resultatet er, at cirka 3,5 procent af de diegivende søer gik løse i farestalden i 2021.

Endelig var det målet at nedbringe andelen af pattegrise, der får halen kuperet.

Heller ikke på det punkt er det lykkedes at indfri målet, konkluderer Dyrenes Beskyttelse.

Sponsoreret indhold