Krimi28. december 2023 (opd. 28. december 2023)

Rigspolitiet har registreret yderligere 40 anmeldelser om indbrud

Sammenlagt har der været 462 indbrud i dagene fra 19. december og frem

Mens julen langsom men sikkert er ved at slække sit greb om landet, så viser der sig dag for dag fortsat spor fra en ugleset gruppe af højtidens faste aktører, indbrudstyvene.

Rigspolitiet opgør dag for dag hen over julen antallet af anmeldte indbrud, og det samlede tal for perioden fra 19. december og frem er nu vokset til 462 på landsplan.

Senest har landets politikredse den 27. december registreret 40 nye anmeldelser. Det tal kan godt vise sig at være en smule højere, når Rigspolitiets får mere præcise tal.

Bliver man offer for et indbrud, skal man statistisk set ikke sætte næsen op efter, at nogen bliver stillet til ansvar for ugerningen. Det er nemlig sjældent, at politiets efterforskning fører til sigtelse af en gerningsmand.

Der anmeldes tusindvis af indbrud hvert eneste år i Danmark, og der findes ikke nogen præcis opgørelse over, hvor mange der bliver opklaret. Men man kan sammenligne antallet af anmeldelser med antallet af sager, hvor der er rejst sigtelse.

Sidste år blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 14.956 indbrud, og der blev rejst sigtelse i 1143 sager. Det giver en sigtelsesprocent på 7,6.

Faktisk har politiet - hvis man kigger på tallene fra Danmarks Statistik - aldrig i nyere tid rejst færre sigtelser end i fjor. De 1143 sigtelser var nemlig lige nøjagtig én færre end året før.

Men faldet i antallet af sigtelser skal også ses i lyset af et betydeligt faldt i antallet af indbrud.

I begyndelsen af dette årtusind nærmest eksploderede antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse. Fra 2005 og til 2009 voksede antallet fra 29.439 til 48.670.

Siden er det gået den rigtige vej. I 2017 var antallet af anmeldelser under 30.000, og sidste år blev der kun foretaget omtrent halvt så mange anmeldelser.

Sponsoreret indhold