Krimi18. april 2024 (opd. 18. april 2024)

Reklamefirma accepterer dansk millionbøde: Havde aftale med konkurrent

Efter årelangt forløb med nævnsafgørelser og retssager opgiver reklamefirma at kæmpe imod og accepterer bøde

Reklamefirmaet Clear Channel Danmark A/S har accepteret at betale en bøde på seks millioner kroner for brud på konkurrenceloven, oplyser politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Fra 2008 til 2015 koordinerede selskabet sine rabatsatser med en konkurrent på markedet for såkaldt outdoor-annoncering, altså de reklamer, vi møder i det offentlige rum, for eksempel på stationer, i lufthavne og i indkøbscenter.

- Jeg er tilfreds med, at Clear Channel Danmark har valgt at vedtage en bøde. Bødestørrelsen afspejler grovheden af overtrædelsen. En sådan overtrædelse kan gå ud over kunderne, der kan have betalt mere for deres annoncering, end hvis de to selskaber havde konkurreret mod hinanden, siger anklager Hans Bohn Sørensen i pressemeddelelsen.

Straffesagen har verseret i årevis. Det var helt tilbage i 2019, at Konkurrencerådet indgav en anmeldelse til det daværende Statsadvokaten for særlig Økonomis og International Kriminalitet, hvis opgaver nu delvist varetages af NSK.

Anmeldelsen kom, efter at Konkurrenceankenævnet havde stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse i sagen.

Hos Clear Channel Danmark siger administrerende direktør Karsten Rask Mikkelsen i en mail til Ritzau:

- Vi er tilfredse med, at denne langvarige sag, der går tilbage til perioden 2008 til 2015, nu er afsluttet. Clear Channel Danmark har været under ny ledelse siden 2016 og efterlever de højeste standarder for professionel adfærd.

Sideløbende med det strafferetlige spor har der verseret en civilsag, hvor Konkurrencerådets afgørelse blev indbragt for først Sø- og Handelsretten, hvis afgørelse siden blev anket til Østre Landsret.

Og i maj i fjor slog landsretten så fast, at Konkurrencerådets afgørelse om, at de to selskaber, Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux havde koordineret deres rabataftaler og dermed forbrudt sig mod konkurrencereglerne.

I december afviste Procesbevillingsnævnet at give tilladelse til, at den civile sag kunne indbringes for Højesteret, og dermed var det spor lukket.

Med accepten af bøden er straffesagen afsluttet for Clear Channel Danmarks vedkommende. Straffesagen mod konkurrenten, verserer stadig ved domstolene.

Sponsoreret indhold