Krimi27. august 2022

Nyt krav fra "Mette Skrap": Første gang - så er det UD!

Udlændinge skal altid udvises ved ubetinget dom, mener regeringen

Danmark skal kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end tilfældet er i dag.

Det mener regeringen, som vil ændre reglerne på området for at få det til at ske.

Ifølge regeringen skal en udlænding som udgangspunkt altid udvises, hvis vedkommende bliver idømt en ubetinget fængselsstraf.

Der har ifølge udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) været "rigtig mange sager", hvor udlændinge har undgået udvisning trods en ubetinget fængselsstraf, fordi de har været i Danmark i lang tid.

Skal ske konsekvent

I 2021 blev 1105 udlændinge udvist ved dom. Ifølge udlændingeministeren er det svært at sige, hvor mange flere der vil blive udvist, hvis regeringens forslag bliver til lov.

Men hvis reglerne bliver strammere, som regeringen ønsker, "er det klart, at så vil der være flere, der bliver udvist".

- Der vil selvfølgelig være undtagelser af hensyn til de internationale konventioner, vi har tilsluttet os, og af hensyn til EU-ret.

- Der kan sagtens være tilfælde, hvor det ikke gælder. Men hovedreglen vil være, at det ikke er formildende, at man har været her i længere tid, siger Kaare Dybvad Bek.

Udlændinge, som har opholdt sig lovligt i Danmark i mindre end fem år, skal ifølge forslaget som hidtil også udvises, hvis frihedsstraffen er betinget.

Anklagemyndigheden arbejder i dag i forvejen ud fra, at hvis der i en straffesag kan nedlægges påstand om udvisning, så skal der nedlægges påstand om udvisning.

- Det mener vi, grundlæggende er forkert. Det er ikke mindre forkert, at man begår en voldtægt, fordi man gør det efter ni år, end hvis man gør det efter to år.

- Jeg synes, det er helt rimeligt at sige, at for folk, der er i Danmark, som ikke er statsborgere, og som ikke har fået permanent ophold, at hvis du begår så grov kriminalitet, at du får en ubetinget dom, så kan du ikke være her mere, siger han.

Den foreslåede stramning på området kræver, at den nuværende ordning afskaffes.

Den indebærer, at jo længere tid en udlænding har opholdt sig i landet, desto grovere kriminalitet skal der til, før det fører til udvisning.

Ifølge forslaget er det kun, hvis udvisning med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at det skal undlades.

- Vi går så langt, som vi kan, samtidig med at vi overholder konventionerne, siger Kaare Dybvad Bek.

Sponsoreret indhold