Krimi16. april 2024

Mand slået med knytnæve under strid om parkering ved plejehjem

Højesteret har ikke fundet grund til at lempe en dom på 40 dages ubetinget fængsel for vold på en p-plads

En mand i 50'erne blev så vred over en anden bilists ageren på en parkeringsplads foran et nordsjællandsk plejehjem, at han først skubbede ham i brystet med knyttet hånd og derefter slog ham i ansigtet med den knyttede næve.

Episoden fandt sted i november 2021, og den koster manden i 50'erne 40 dages ubetinget fængsel.

Dommen er afsagt tirsdag af Højesteret, der dermed har stadfæstet dommen fra landsretten.

Manden havde anket dommen i Højesteret, i håb om at landets øverste retsinstans ville se med mildere øjne på omstændighederne og ændre straffen til en betinget dom eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Mandens forsvarer, advokat Berit Ernst, havde fremhævet, at der ikke var tale et klassisk tilfælde om vold i trafikken.

Derfor argumenterede hun for, at Højesteret burde afvige fra udgangspunktet om at udmåle en ubetinget fængselsdom.

Hendes klient - manden, der på gerningstidspunktet var i slutningen af 50'erne - er desuden ikke tidligere straffet og har ifølge advokaten særdeles gode personlige forhold. Det talte ifølge Berit Ernst for en formildelse af straffen.

Men de fem dommere i Højesteret fulgte anklagemyndighedens påstand og så altså ingen grund til at gøre straffen betinget - eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

I dommen er der fremhævet en lovændring fra 2015. Den tilsiger, at når der er tale om førstegangstilfælde af vold efter den milde voldsparagraf - ligesom i denne sag - så skal man i øget grad anvende samfundstjeneste.

Men når volden er rettet mod en tilfældig forbipasserende, skal der omvendt udvises en tilbageholdenhed med samfundstjeneste.

Og voldsofferet i denne sag var en tilfældig forbipasserende, finder Højesteret. De to kendte ikke hinanden på forhånd, og offeret havde "hverken med ord eller handlinger givet tiltalte anledning til voldsudøvelsen".

Der var ikke andre særlige omstændigheder, som ifølge Højesteret talte for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste, og derfor stadfæstede Højesteret landsrettens dom.

Når en straf er ubetinget, betyder det, at den skal afsones. Er man idømt op til seks måneders fængsel, kan man søge om at få lov til at afsone med en elektronisk fodlænke og dermed slippe for at skulle indsættes i fængslet.

Sponsoreret indhold