Krimi24. oktober 2022

Kaos i danske retssale: Må vente 14 år på sin dom

Sag om bedrageri for mere end 80 millioner kroner skal køre forfra i landsretten. Menneskeret blev krænket

En sag om grov økonomisk kriminalitet fik i sommer en grim plet, da Københavns Byret fastslog, at tre tiltalte havde fået deres menneskerettigheder krænket.

Sagen om bedragerier med leasede maskiner i blandt andet entreprenørfirmaet FH Byg havde været alt for længe undervejs, konstaterede byretten.

Det var så grelt, at de tre mænds krav om at få en rettergang inden for en rimelig frist var blevet tilsidesat.

Derfor undgik de at skulle afsone straffene, der varierede mellem tre og fire et halvt års fængsel. De slap også for at betale udgifter til deres forsvarere.

Men to af dem er utilfredse med, at de blev kendt skyldige. De har anket dommen til Østre Landsret for at blive frifundet, og nu er der sat datoer - mange datoer - på den videre proces.

I alt er der planlagt godt 70 retsmøder fra november næste år og frem til august 2024, oplyser landsretten.

I juli fastslog byretten, at en række leasingselskaber var blevet bedraget fra 2006 til 2008. De var blevet udsat for fiktive fakturaer. De betonknusere, mørtelværk, minigravere og andre maskiner, som fik leasingselskaberne til at udbetale i alt cirka 80 millioner, eksisterede ikke i virkeligheden, eller også var de ikke blevet solgt i Danmark eller til en dansk køber.

Sagen i byretten blev ramt af lange hvil, hvor alt gik i stå. Det skyldtes talrige sygemeldinger fra den formodede hovedmand, en nu 52-årig mand.

Derfor besluttede byretten at udskille sagen mod ham.

HAR DU DET SVÆRT?

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen.

Ring til Livslinien på 70 201 201.

Livslinien har åbent året rundt fra 11-05.

Én sag blev til to. Konsekvensen blev, at der i to forskellige retssale blev fremlagt mange af de samme dokumenter, ligesom en stor del af vidnerne blev afhørt to gange.

I en dom i september 2020 fik den 52-årige i modsætning til de øvrige en ubetinget fængselsstraf. Den lød på fire år og seks måneder. I hans sag var der også andre kriminelle forhold, herunder afpresning mod en vestsjællandsk mand, der dog ikke kunne vidne. Offeret begik selvmord.

Den 52-årige ankede til landsretten og har i to år skullet vente på, at byretten blev færdig med sagen mod de andre. Landsretten har besluttet at slå de adskilte sager sammen igen.

På bundlinjen står, at det hele har varet i meget lang tid. Der vil gå mere end 14 år fra sigtelse til endelig dom.

Københavns Politi rejste sigtelser i sagen i 2009. Tiltalen kom i 2014. Og nu tegner det altså til, at den endelige dom kan afsiges i 2024.

Sponsoreret indhold