Krimi31. oktober 2022

Forbud til hashsælgende christianit - Der er bare et problem

Han må ikke opholde sig på Christiania. Det bliver svært, da han bor der

I den første sag af sin slags er en hashsælger i landsretten blevet idømt et forbud mod at opholde sig på Christiania, hvor han selv bor.

Forbuddet gælder i fire år, men der er dog en særlig undtagelse. For Østre Landsret tager i fredagens dom højde for, at den 54-årige mand skal kunne komme til og fra sit hjem på Christiania.

Det forklarer Steen Saabye fra Statsadvokaten i København, der dog tager forbehold for, at han endnu ikke har fået dommen på skrift.

- Han har fået en kattelem, siger han og uddyber:

- Som jeg har forstået det, kan han transportere sig selv frem og tilbage fra sin bopæl på Christiania via en nærmere defineret rute.

Den 54-årige christianit solgte i 27 tilfælde hash i begyndelsen af 2021 ved den Grå Hal på Christiania.

På det tidspunkt var store dele af landet lukket ned. På Christiania var der sat et træskur op for at informere besøgende om coronarestriktionerne. Men der foregik andet end bare vejledning om mundbind og afstand.

Der blev også langet hash over disken. Samlet solgte den 54-årige knap ni kilo hash som led i den organiserede hashhandel.

I byretten blev det afvist, at manden skulle idømmes et opholdsforbud, men landsretten har altså set anderledes på sagen.

Ifølge anklageren var rettens dommere enige om, at manden skulle idømmes et opholdsforbud, men der var strid om, hvorvidt der skulle gøres denne undtagelse, så han kan blive boende.

- Tre ville give uindskrænket forbud til hele Christiania. Tre ville have denne krølle med, at han godt må transportere sig selv frem og tilbage til bopælen, siger Steen Saabye.

På grund af stemmeligheden falder det ud til fordel for den dømte.

Formålet med et opholdsforbud er at forebygge, at folk begår ny alvorlig kriminalitet.

Forbuddet blev en mulighed med bandepakke 3 i 2017 og har været rettet mod bande- og rockermedlemmer, men for første gang er den altså taget i brug mod den organiserede hashhandel på Christiania.

- Det egentlige formål er rocker- og bandekriminalitet, men der er også mulighed for at bruge den til anden organiseret kriminalitet jævnfør forarbejderne, siger Steen Saabye.

Anklageren fortæller videre, at ønsket om forbuddet blandt andet begrundes med, at den 54-årige tidligere er dømt for organiseret hashhandel på Christiania.

Foruden opholdsforbuddet er den 54-årige idømt halvandet års fængsel af landsretten. Det er en nedsættelse af straffen fra byretten, som idømte ham et år og ti måneder.

Ifølge anklageren har den 54-årige erkendt at have solgt hash, men ikke så meget, som han er dømt for, og han har afvist, at det var i forening med andre.

Sagen er en del af et kompleks kaldet Big Bang.

Byretten har i to andre sager om hashsalg afvist at give opholdsforbud christianitter. Deres sager er også anket og kommer for landsretten på et senere tidspunkt.

Den 54-årige har mulighed for at søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen for Højesteret.

/ritzau/

Sponsoreret indhold