Krimi2. maj 2024 (opd. 2. maj 2024)

Far idømt seks års fængsel: Tæskede sit spædbarn ihjel

Begge forældre blev frifundet, da sagen kørte i byretten

En 41-årig far er torsdag blevet idømt seks års fængsel for vold med døden til følge mod sin spæde datter.

Det har Østre Landsret afgjort ifølge TV 2.

Manden er også blevet dømt for grov vold mod den afdøde piges tvillingsøster.

Tvillingernes mor er blevet idømt seks måneders fængsel for passiv medvirken til volden. Fire måneder af den 34-årige kvindes straf er gjort betinget.

Begge forældre blev frifundet, da sagen kørte i byretten. Det skyldes en bestemmelse i retsplejeloven.

Et nævningeting i Retten på Frederiksberg behandlede i første omgang sagen i marts 2023.

Her nåede sagens tre juridiske dommere og tre af seks nævninger frem til, at den nu 41-årige mand skulle dømmes for volden. De fandt også, at begge forældre var medvirkende til volden.

Men hvis et nævningeting skal kende en person skyldig, kræver det ifølge retsplejeloven, at mindst to juridiske dommere og mindst fire nævninger stemmer for at kende personen skyldig.

Der skal med andre ord være flertal både blandt de juridiske dommere og nævninger.

De sidste tre nævninger i byretten mente ikke, at der var beviser nok til at sige, hvem af de to forældre, der havde udsat børnene for vold.

Afgørelsen valgte anklagemyndigheden at anke til Østre Landsret, som torsdag har set anderledes på sagen.

Børnene blev født i juli 2020 og ifølge anklagen mod forældrene blev de udsat for grov vold indtil oktober 2020, hvor den ene datter døde.

Da Østre Landsret afsagde skyldkendelse torsdag morgen kom det ifølge TV 2 frem, at retten mener, at det er udelukket, at det er andre end forældrene, som har udsat børnene for vold.

Både byretten og landsretten har lagt vægt på, at den 41-årige var alene med den nu afdøde tvillingepige i en periode.

Retten vurderede også, at moren har tilsidesat sin omsorgspligt.

Forældreparret danner ikke længere par.

Under sagen i byretten kom det frem, at den overlevende pige bor hos et familiemedlem.

Sponsoreret indhold