Krimi30. april 2024 (opd. 30. april 2024)

Dom: Måtte godt opsige på grund af støjende barn

Opsigelsen af en lejer, der havde et støjende barn, som var infantil autist, var berettiget, mener byret
Sagen blev behandlet i Retten i Lyngby. (Arkivfoto).
Sagen blev behandlet i Retten i Lyngby. (Arkivfoto).
 Foto: Jesper Sunesen

En boligudlejer har tirsdag fået rettens ord for, at opsigelsen af en lejer, der havde et støjende barn, var berettiget.

Det er Retten i Lyngby, der har taget stilling til sagen, som lejeren, der blev opsagt, havde indbragt for boligretten.

Kvinden var i februar 2022 flyttet ind med sine to børn, og allerede efter få måneder fik udlejer klager fra andre beboere over støj i form af voldsomme skrig, råben og højlydt banken. Støjen kom fra kvindens ældste barn, som var infantil autist og uden verbalt sprog.

Kvinden havde gjort alt, hun kunne, for at mindske barnets støjende adfærd, men blev som følge af de mange klager opsagt af udlejer i starten af marts 2023.

Retten mener altså, at det var berettiget.

– Den støj, der dagligt udgik fra lejers handicappede barn i form af råb, skrig og bankelyde i alle drengens vågne timer, var støj, der var af et betydeligt omfang, og som både i lydstyrke og hyppighed lå langt ud over, hvad man normalt må forvente af støj fra et barn, skriver retten i et domsresume.

Retten anerkender, at drengens mor efter bedste evne havde forsøgt at mindske støjen, der dog alligevel havde en sådan karakter, at den i "betydelig og helt urimelig grad" påvirkede de øvrige beboere.

Det var derfor påkrævet, at hun fraflyttede lejemålet, mener retten, som derfor erklærer opsigelsen fra udlejeren for gyldig.

Sponsoreret indhold