Krimi27. december 2023

Dansk politi efterlyser flere mistænkte i EU

Grænsepoliti i Sønderjylland forventer en fortsat stigning i antallet af fængslinger in absentia af mistænkte

Antallet af internationale efterlysninger med dansk politi som afsender er voksende. I år er der udstedt en hel del flere europæiske arrestordrer end i 2022 og 2021.

Det oplyser Rigsadvokaten, som er den øverste anklagemyndighed, efter en forespørgsel fra Ritzau.

138 gange har domstolene i år afsagt kendelse om varetægtsfængsling in absentia - altså uden at personen er til stede - og derefter udstedt en europæisk arrestordre.

I kendelsen om fængsling tager dommerne stilling til, om der er en begrundet mistanke.

Rigsadvokaten har trukket tallet pr. 15. december. Hvor mange personer, der faktisk er blevet udleveret, er der ikke oplysninger om.

I 2022 var der 109 sager i samme kategori, og i 2021 var tallet 94.

En lignende stigende tendens ses ikke, når det gælder trafikken den modsatte vej i samme periode. Antallet af oprettede udleveringssager, hvor andre lande i EU har søgt en person i Danmark, ligger mellem 73 og 80.

Hos Rigsadvokaten har man ikke mulighed for at komme med en nærmere forklaring på udviklingen i tallene, lyder det.

En politikreds, der har stor erfaring med internationale efterlysninger, er Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her håndterer udlændingekontrolafdelingen UKA Vest især sager om berigelseskriminalitet og smugling af narko og doping.

Afdelingen har det nationale ansvar for de sager, hvor ikke-herboende er pågrebet i udlandet med for eksempel tyvekoster fra Danmark, oplyser politiinspektør Jeppe Kjærgaard.

- Det er vores forventning, at antallet af årlige in absentia-fængslinger på landsplan fortsat vil stige, samt at dette også vil være tilfældet for UKA Vest, idet vi styrker indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet de kommende år, skriver han i en mail.

Forstærkningen gælder både "operative styrker, flere efterforskere og flere analytikere".

De kriminelle udnytter i større grad de muligheder, som den fri bevægelighed inden for Schengen giver.

Samtidig forstår de at udnytte de større digitale muligheder, for eksempel krypterede tjenester og kryptovaluta, lyder det fra politiinspektør Jeppe Kjærgaard.

I øvrigt har UKA Vest for tiden til opgave på landsplan at monitere fænomener som omrejsende kriminelle grupperinger, menneskehandel samt menneskesmugling.

Hos Rigsadvokaten oplyser man også om de udleveringssager, som ikke vedrører EU-lande. I år er 11 personer blevet anholdt i et land uden for EU og Norden på grund af en efterlysning fra Danmark.

Sponsoreret indhold