Krimi11. april 2023 (opd. 11. april 2023)

Anklagemyndigheden anker dom til forældrepar

Forældreparret blev tilbage i marts frifundet i en sag om grov vold mod deres nyfødte tvillingedøtre
Det var et splittet nævningeting ved Retten i Frederiksberg, der 28. marts kom frem til den frifindende dom.
Det var et splittet nævningeting ved Retten i Frederiksberg, der 28. marts kom frem til den frifindende dom.
 Foto: Ritzau Scanpix

Moren græd, mens faren gemte sit ansigt i hænderne, da et nævningeting i marts frifandt dem i en sag om grov vold mod deres spæde tvillingedøtre.

Men det sidste punktum i sagen er ikke sat, for anklagemyndigheden har anket dommen.

Det oplyser Rigsadvokaten til Ritzau.

Børnene blev født i juli 2020, og forældrene var tiltalt for i månederne efter fødslen at have udøvet grov vold mod den ene datter og grov vold med døden til følge mod den anden. Hun døde i oktober 2020.

Det var et splittet nævningeting ved Retten i Frederiksberg, der 28. marts kom frem til den frifindende dom.

Egentlig var der flertal for at kende faren skyldig. Alle tre dommere og tre af de seks nævninger fandt det bevist, at han havde udøvet den vold, som førte til det ene barns død.

Men trods flertallet blev han frifundet, og det skyldes en bestemmelse i retsplejeloven.

Her fremgår det, at hvis en person skal kendes skyldig i en nævningesag, kræver det, at der er flertal for at dømme både blandt de juridiske dommere og blandt nævningerne.

Altså kræver det, at mindst fire nævninger stemmer for at kende personen skyldig. I denne sag blev faren dermed frifundet med én nævnings stemme.

Det var også alle tre juridiske dommere og tre nævninger, der fandt, at begge forældre var medvirkende til den vold, der blev begået mod begge spædbørn, fra det tidspunkt, hvor de på baggrund af børnenes tidligere skader måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at børnene blev udsat for vold.

De øvrige tre nævninger mente ikke, at der var nok beviser til at sige, hvilken af forældrene der havde udøvet volden. De fandt heller ikke grundlag for at dømme begge forældre for medvirken til vold, så de stemte for at frifinde.

Begge forældre har nægtet sig skyldige. Forældrene, der ikke længere danner par, har under sagen peget på den anden forælder som den, der måtte have udsat børnene for overgreb.

Den overlevende pige bor hos et familiemedlem.

Sponsoreret indhold