Kongelige8. marts 2024 (opd. 8. marts 2024)

Regeringen vil fritage kongeparret for arveafgift

Hvis det står til regeringen skal kong Frederik fritages for at betale bo- og arveafgift
Hvis det står til regeringen, skal kongeparret fritages for at betale bo- og arveafgift.
Hvis det står til regeringen, skal kongeparret fritages for at betale bo- og arveafgift.
 Foto: Hanne Juul

Regeringen vil i april måned fremsætte lovforslag, som fritager kong Frederik og dronning Mary for at betale arveafgift af blandt andet de slotte, de måtte overtage efter dronning Margrethe.

Det fremgår af martsredegørelsen om regeringens lovprogram, at der en ændring af boafgiftsloven på vej, som bliver fremsat i april.

Ifølge Skatteministeriet vedrører ændringen de værdier, som en regent – og dennes ægtefælle – arver eller overtager efter sin forgænger.

I det aktuelle tilfælde altså kong Frederik, dronning Mary og dronning Margrethe.

– Baggrunden er, at når der sker et tronskifte, overgår en række historiske genstande og aktiver med stor betydning for den fælles kulturarv til det nye kongepar.

– Det kan for eksempel være bygninger eller køretøjer, som i mange tilfælde anses som en væsentlig forudsætninger for at varetage opgaven som regent og kongepar og afgørende for videreførelsen af Kongehuset og den fælles kulturarv, hedder det ifølge Skatteministeriet i en skriftlig begrundelse for lovforslaget.

Nogle af de slotte og bygninger, som det nye kongepar fremover kan råde over, er statens ejendom, og derfor er de ikke omfattet af de nye regler.

Men regeringens holdning er, at alle aktiver tjener samme formål – videreførelsen af kongehuset og kulturarven, og det skal reglerne understøtte.

Derfor skal reglerne heller ikke kun gælde det nuværende kongepar, men også alle fremtidige regenter og deres ægtefæller.


Sponsoreret indhold