Dine penge22. maj 2023

Vil hjælpe kræftpatienter med tandlægeregningen

Sundhedsministeren vil give flere syge et tandlægetilskud - men først fra næste år

Regeringen vil ændre på lovgivningen, så det kan blive nemmere for blandt andet kræftpatienter at få økonomisk støtte til tandlægebehandling.

Det fortæller indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

- Vi har en lovgivning, som er meget restriktiv i forhold til, hvor mange patienter der henvender sig med nogle meget store tandskader og dermed efterfølgende tandlægeregninger.

- Derfor er vi fra regeringens side parate til at udvide patientgruppen - altså med flere kræftpatienter og andre patientgrupper - og samtidig ændre reglerne på området, så det bliver nemmere at få tilskud.

I april kunne TV 2 afsløre, at mere end hver anden kræftpatient havde fået afvist økonomisk hjælp til tandlægebehandling de seneste fire år.

Ifølge sundhedsministeren fik 75 procent af kræftpatienterne, som havde fået tandskader efter kemoterapi, afslag på tilskud i 2021.

Derfor vurderer sundhedsministeren nu, at sundhedslovens paragraf 166 skal udvides.

Den har til formål at sikre, at patienter kan få tilskud, hvis de får tandproblemer på grund af kemobehandling, strålebehandling i hoved- og halsregionen, Sjögrens syndrom eller sjældne medfødte sygdomme.

I dag findes der dog flere sygdomme og kræftbehandlinger, som ifølge eksperter kan give tandproblemer, skriver TV 2.

Derfor står tusindvis af patienter uden mulighed for økonomisk tandlægehjælp, da disse sygdomme og behandlinger ikke er omfattet af paragraffen.

- I dag ligger udgifterne til tandbehandlingsordningen på omkring 20 millioner kroner årligt. Det beløb er vi fra regeringens side klar til at hæve betragteligt, siger Sophie Løhde.

- Der sidder nok nogle syge danskere derude, som har fået afvist økonomisk hjælp til tandlægeregningen og derfor har følt sig svigtet. Hvordan skal de stole på, at en ændring af paragraffen vil hjælpe dem?

- Jeg kan godt forstå de patienter, som har oplevet, at de først har skullet kæmpe med en kræftsygdom, efterfølgende har fået store tandskader og har stået med en omfattende tandlægeregning uden hjælp fra det offentlige.

- Derfor er vi nu optagede af, at vi får ændret loven, så blandt andet kræftpatienter kan få tilskud fra det offentlige til tandlægebehandling. Der er for mange patienter i dag, som får nej, når de søger tilskud i regionerne.

Sophie Løhde forventer, at lovændringen vil træde i kraft i begyndelsen af 2024.

Inden da skal Sundhedsstyrelsen klarlægge, hvordan udvidelsen skal foregå, og hvordan det kan blive nemmere for de pågældende patienter at søge om tilskud.

- Jeg forventer at modtage Sundhedsstyrelsens faglige oplæg allerede til efteråret - forventeligt i september - så de nye regler kan træde i kraft i 2024.

Sponsoreret indhold